Experiment v Záhoří

Cílem experimentu bylo zjistit, jak se projeví krmení kombinace TRIMIC + BLUELITE na výsledky vysokoužitkového stáda v ČR. Vysokoužitkového proto, že zde lze očekávat vysokou genetickou úroveň zvířat, stabilitu výsledků a spolehlivost managementu výživy. Dosáhnout zlepšení z lepší startovací pozice (lepší genetika, výživa) je pochopitelně těžší, nežli z té horší (horší genetika, nedostatky ve výživě).

Experiment v Záhoří Vyhodnocení experimentu

O společnosti TECHMIX

Společnost TechMix byla založena v roce 1983 a od té doby se zabývá prodejem produktů podporující zdraví a výživu zvířat. V počátku společnost TechMix působila pouze v USA, po roce 2000 však nastala expanze i do Evropy. Společnost MTS spol. s r.o. je od roku 2012 oficiálním distributorem pro Českou republiku. Námi prodávané produkty disponují certifikátem, který prokazuje, že neobsahují složky, které by byly produktem GMO plodin. Null

Produkty pro dojnice

DOPORUČENÝ PROTOKOL PRO KRÁVY V OKOLOPORODNÍM OBDOBÍ

Firma TechMix má zkušenosti v opatřeních proti tepelnému stresu již více jak 30 let. BlueLite je uznávaný rehydratační produkt, podrobený řadě experimentů v praxi či na Universitách, pod dohledem výživářů i veterinárních lékařů. Vesměs s pozitivními výsledky.

YMCP

Podpora organismu v boji proti dehydrataci je důležitá nejen pro zdraví dojnice, ale i pro minimalizaci ztrát produkce. Obojí především během stresujících okamžiků, jako je tepelný stress či období okolo porodu a bezprostředně po něm.

BLUELITE LICK BLOCK

BLUELITE LICK BLOCK je chutný a pufrovaný zdroj elektrolytů. Obsahuje draslík, sodík, hořčík a vápník, v kombinaci se zdroji energie dextrózou, sacharózou, fruktózou and další. Poskytuje nejdůležitější živiny podporující proces rehydratace, zdravotní stav dojnice a dobrou reprodukci, produkci a odvrácení řady metabolických problémů. Bovine BlueLite Lick Block obsahuje betain a osmolyt důležitý pro optimální osmotický tlak v buňkách a koloběh tekutin v těle, a tedy napomáhající syntéze bílkovin, stavbě buněk a jejich integritě.

TRI MIC

Doplňkové krmivo pro dojnice. Zdroj přírodně se vyskytujících mikroorganismů, mineralů a vitaminů. Přítomnost přímo krmených mikrobiálních látek (DFM) napomáhá udržovat bachorovou mikrofloru v žádoucím stavu a pomáhá zvýšit příjem krmiva v sušině.

TRI START

Pro dojnice jako zdroj přírodně se vyskytujících mikroorganismů ve formě kapslí. Kravám, které přestávají žrát, je nutné rychle pomoci vrátit se k normálnímu příjmu krmiva pomáhá obnovit potřebné baktérie v bachoru, zvýšit příjem sušiny krmiva v době, kdy je narušeno zdravé zažívání.

BLUELITE TRANSITION PELLETS (BBL TP)

Období bezprostředně před a po porodu je z pohledu výživy vysokoužitkových dojnic klíčové. Čím lépe je toto období zvládnuto, tím lépe se dojnice může vyronat s poporodním stresem, negativní energetickou bilancí, následnou ztrátou produkčního potenciálu a rizikem zdravotních problémů. To vše má dopady na rozdojení, hodnotu vrcholu laktace, perzistenci laktace a celkovou užitkovost.

Produkty pro telata

TECHMIX PROTOKOL PRO TELATA V MLÉČNÉM OBDOBÍ

Do telat bylo nutno investovat vždy. Ve stádech, kde funguje plemenářská práce, jsou telata nejlepším genetickým materiálem stáda. Již cca 8 let jsme v „genomickém období“. Genetický pokrok se urychluje, ale samotná genetika k úspěchu nestačí. Péče o telata v mléčném období je jedním z hlavních faktorů, které podmiňují budoucí ekonomickou návratnost investice do genetického materiálu.

CALF RENOVA

Obsahuje přírodní látky včetně botanických extraktů, přírodně se vyskytujících mikroorganismů a fermentačních produktů z kvasinek. CALF RENOVA je určena k nasazení při prvním příznaku průjmu u telat. Napomáhá návratu teletu k příjmu stadardního množství krmiva a k zajištění standardního denního přírůstku.

REPLENISH

Průjmy jsou hlavním zdravotním problémem telat do dvou měsíců jejich věku (NAHMS Dairy Study). Orální podání rehydratačního produktu je důležitým nástrojem pro následný vývin a růst telete. BlueLite® Replenish je chutný a tekutý elektrolyt pro telata zasažená průjmem. Orální rehydratací elektrolytem s požadovanými alkalizačními činidly pomůžeme doplňovat ztracené živiny během průjmu.

CALF RD

Změna druhu krmení může u telat vyvolat poruchu zažívání a narušit příjem vody a krmení. Calf RD směs je setavena tak specificky, aby pomohla dobrému rozvoji bachoru pro co nejefektivnější příjem sušiny z krmiva v co nejrannějším věku, ke zlepšení váhy telete v okamžiku odstavu a pro omezení zažívacích potíží telete.