Krmný doplněk pro krávy

 

Během otelení ztrácí dojnice velkou část nepostradatelných živin, které potřebuje k překonání porodu, případných poporodních problémů a také pro podporu laktace a doplnění energie. Obrovská zátěž v důsledku rychle rostoucí produkce mléka tuto ztrátu živin a energie ještě více prohlubuje a plemenice rapidně ztrácí tělesné zásoby. S takto drastickou proměnou fungování metabolizmu se většina vysokoprodukčních dojnic jen velice těžko vyrovnává pouze vlastní silou a ani sebelepší krmná dávka není schopna tyto ztráty zcela korigovat. Roste tak riziko vzniku ketózy, steatózy jater a dalších metabolických problémů. Vlivem stále rostoucí laktace se prodlužuje trvání negativní energetické balance, ze které se krávy dostávají až poté, co se příjem energie z krmení vyrovná jejímu výdeji zhruba kolem 100. – 120. dne laktace. Nejlepší podporou je dojnicím okamžitě po porodu podat doplňkové krmivo, které dodá všechny potřebné živiny přesně v období, kdy je organismus potřebuje nejvíce.

 

Fresh Cow YMCP je kompletní krmný doplněk, který byl navržen specielně pro období okamžitě po porodu. Zdroj živých kvasinek, hořčíku, vápníku, draslíku, niacinu a dalších esenciálních živin potřebných k usnadnění bezproblémového poporodního období a co nejlepšího přechodu do vysoké laktace. Pomocí živých kvasinek dochází k rychlé kolonizaci bachoru přínosnými organismy, které stimulují trávení a zvyšují konverzi živin. Vápník pomáhá dojnicím vyrovnat se s riziky vzniku mléčné horečky a subklinické hypokalcémie. Vysokoužitkové dojnice vyžadují okamžitě po otelení mnohem více, než pouze energii a vápník, na kterých je postavena naprostá většina poporodních nápojů! YMCP je nejlepší volbou pro ty, kteří se spokojí pouze s tím nejlepším.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • obsahuje 30 miliard živých kvasinek, které nastartují plnohodnotnou činnost bachoru a napomáhají osídlení střevní mikroflóry prospěšnými bakteriemi
 • 60 g vápníku ve 4 různých formách pro rychlé i dlouho trvající uvolňování proti vzniku hypokalcémie
 • fermentační extrakty z Aspergillus oryzae aktivně blokují navázání patogenů na střevní mikroklky
 • přidaný hořčík slouží k lepší absorpci a využití vápníku
 • draslík má za úkol správnou funkci energetického metabolizmu a podporuje příjem tekutin
 • niacin ochraňuje játra a slouží k prevenci ketózy
 • podání s vodou představuje další přidaný zdroj tekutin

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • okamžitě po otelení
 • snižuje riziko vzniku mléčné horečky
 • v oddělení nemocných krav pro nastartování správného trávení (při/po použití antibiotik!)

Krmný doplněk pro krávy

 

Kdykoliv jsou krávy vystaveny stresu, onemocnění, změnám vnějšího prostředí nebo větším výkyvům počasí, projeví se tyto negativní vlivy velice rychle narušením zdravého trávení a poklesem příjmu krmiva, z čehož plynou okamžité ztráty mléčné produkce. Chovatelé mohou v praxi tyto ztráty každodenně sledovat pomocí systémů monitorujících přežvykování a nebo i jednoduše díky datům o nádoji z posledního dojení. Prioritou v takových obdobích je co nejdříve stimulovat správné trávení, opět přimět zvířata k dostatečnému příjmu sušiny a k návratu do profitabilní produkce.

 

Tri Start je zdroj probiotik – aktivních lyofilizovaných kvasinek určených k rychlé obnově zažívání a podpoře příjmu krmiva. DFM organismy (přímo zkrmitelné mikroby) napomáhají opětovné kolonizaci bachoru prospěšnými bakteriemi a podporují tím příjem sušiny krmiva. Každá kapsle Tri Start obsahuje 30 miliard živých, aktivních kvasinek a 6 g niacinu v koncentrované formě. Dále je zdrojem kvasinkových kultur, které vyživují bachorovou mikroflóru, což výrazně zvyšuje a zefektivňuje konverzi živin krmiva. V podnicích s monitoringem bachorové aktivity bylo pozorováno rychlé napravení trávení do normální funkce brzy po podání. Vyřešte nečekané propady v příjmu krmiva okamžitě a efektivně pomocí aplikace jediného bolusu!

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • probiotikum pro opětovné osídlení bachoru přínosnými bakteriemi
 • 30 miliard vysoce efektivních živých kvasinek Saccharomyces Cerevisiae
  • kolonizují bachorovou mikroflóru
  • aktivně stimulují příjem sušiny a zlepšují konverzi krmiva
  • udržují anaerobní prostředí a nízké pH nutné pro správnou funkci bachoru
 • fermentační extrakty Aspergillus Oryzae
  • slouží jako výživa bachorových mikrobů
  • aktivně blokují navázání patogenů na stěnu mikroklků
  • podporují rozvoj bakterií trávících celulózu
 • niacin ochraňuje játra a slouží k prevenci ketózy
 • vitamín B podporuje dobrý zdravotní stav během období stresu

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • stimulace příjmu krmiva po otelení
 • při potřebě podpory zvýšení příjmu sušiny
 • pro obnovu správné bachorové mikroflóry
 • pro zlepšení konverze krmiva
 • v oddělení nemocných krav pro nastartování správného trávení (při i po léčbě antibiotik!)

Krmný doplňek pro krávy

 

V obdobích vysoké zátěže (porod, tepelný stres, nemoc,…) je první reakcí organismu krav omezení příjmu vody a krmiva, což má za následek okamžité ztráty mléčné produkce. Stále se zvyšující dehydratace se dále prohlubuje a negativně ovlivňuje imunitní systém a reprodukci plemenic. Jednou z efektivních možností prevence těchto problémů je dostatečné zásobení elektrolyty v obdobích, kdy jsou zvířata vystavena intenzivnímu stresu. Funkcí elektrolytů je stimulovat příjem vody, což je naprosto nezbytné pro zvýšení příjmu krmiva a posléze i opětovný návrat do plné laktace.

 

Bovine BlueLite Lick Block ve formě krmného lizu obsahuje elektrolyty v kombinaci se zdroji energie a má tak za úkol preventivně předcházet negativním vlivům stresových podmínek. V případě dehydratace je nastartování příjmu vody prvním stimulem pro to, aby krávy začaly přijímat více sušiny, což zamezí dalším ztrátám v produkci mléka. Navíc liz obsahuje vitamíny obohacené o antioxidanty, které jsou nezbytné pro boj s toxiny a podporují tím imunitní obranu. Dále je BBL Lick Block zdrojem osmolytu betainu, který napomáhá udržovat buněčný objem, správnou výměnu tekutin a stimuluje syntézu proteinů, dělení buněk a integritu střevního epitelu.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • zdroj elektrolytů pro stimulaci příjmu vody a zamezení dehydratace
 • obsahuje nezbytné živiny podporující správné fungování metabolizmu
 • poskytuje rychlou energii z více zdrojů – dextróza, sacharóza, fruktóza
 • správná hydratace napomáhá udržení tělesné rovnováhy tekutin a podporuje další příjem vody
 • příjem vody stimuluje spotřebu krmiva a zamezuje tak ztrátám v produkci mléka
 • podporuje navození pozitivní energetické balance

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • v tranzitním období a především okamžitě po porodu
 • v obdobích tepelného stresu
 • při změnách krmných dávek
 • pro nemocné plemenice nebo po veterinárním zákroku
 • před, během a po transportu

Krmný doplňek pro krávy

 

V obdobích vysoké zátěže (otelení, tepelný stres, nemoc,…) je první reakcí organismu krav omezení příjmu vody a krmiva, což má za následek okamžité ztráty mléčné produkce. Pokud se celková dehydratace dále prohlubuje, má velice negativní vliv na imunitní systém a reprodukci plemenic. Nejlepší možností prevence rozvoje těchto problémů je zajistit, aby krávy v obdobích zvýšeného stresu neomezily příjem tekutin a sušiny a byly tak stále schopny maximální produkce mléka.

 

Bovine BlueLite Transition Pellets jsou zdrojem elektrolytů a probiotik. Prostřednictvím jednoho produktu tak teď již máte možnost zajistit dostatečný příjem tekutin a k tomu navíc výrazně stimulovat správné trávení a vyšší příjem sušiny, což v konečném důsledku vede k podpoře vysoké mléčné produkce doprovázené i lepším zdravotním a reprodukčním stavem zvířat. BBL Transition Pellets jsou prostředkem, jak dát plemenicím vše potřebné pro překonání stresových podmínek ať při vysokém tepelném stresu nebo během tranzitního období.

 

EXPERIMENT V ZÁHOŘÍ – ozkoušeno na chovu v ČR

Faremní pokus ve spolupráci s Agro Záhoří byl proběhnul v létě 2016. Produkty se krmily průměrně 16 dní před a 16 dní po porodu. Již na základě 100 denních výsledků laktace byl výrazný rozdíl u pokusné skupiny krav (108 litrů mléka na kus více). U prvotelek byl navíc tento rozdíl + 205 kg mléka. U pokusné skupiny byla také zaznamenána za prvních 100 dní nižší brakace krav. Po vyhodnocení celé normované laktace bylo zjištěno o 271 kg mléka více u plemenic, kterým byly produkty podávány pouhých 32 dní okolo porodu. Samotné prvotelky za celou laktaci nadojily dokonce o 840 kg mléka více! Cenová kalkulace odhadla, že příznivý efekt BBL Transition Pellets zaplatil za své náklady již kolem stého dne laktace! Podrobnější informace o experimentu jsme publikovali v katalogu a je k prohlédnutí na i webu www.mtssro.cz.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • obsahuje DFM organismy (přímo krmené mikroby) pro efektivnější trávení a podporu příjmu krmiva
 • elektrolyty stimulují hydrataci a udržují správný koloběh tekutin v těle
 • vysoce efektivní šarže živých, aktivních kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 • fermentační extrakty z Aspergillus oryzae aktivně blokují navázání patogenů na střevní mikroklky
 • stimuluje optimální trávení a usnadňuje rozklad cukrů, tuků a bílkovin v krmivu
 • podpora funkce imunitního systému
 • pomáhá vyrovnat se s vysokým stresem v období rozdoje
 • DCAD neutrální – může být použito bez úpravy krmné dávky

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • v tranzitním období okolo porodu
 • během období vysokého tepelného stresu
 • při změnách krmných dávek
 • pro plemenice nemocné nebo po veterinárním zákroku
 • před a po transportu

Krmný doplněk pro telata

 

Efektivní profitabilita odchovu telat stojí na dvou základních kamenech – vyvarování se onemocnění telat a na zvýšení přírůstků dosažených pomocí lepší konverze krmiva. Každé tele, které prodělá průjmové onemocnění v brzkém věku, bude natrvalo negativně ovlivněno a nikdy nebude moci dosáhnout plného genetického potenciálu. Důsledkem průjmových onemocnění jsou nižší příjmy krmiva, horší imunitní funkce, menší přírůstky a celková horší profitabilita odchovu telat. Mezi prvními příznaky poruch zažívání je vždy narušení příjmu vody a krmiva. Primární příčinou je kolonizace trávicího traktu patogenními organismy (bakterie, viry, prvoci), kteří znemožňují efektivní trávení krmiva a způsobují průjmy. Jakmile se nám podaří zbavit se zdroje onemocnění následované rehydratací telete, je optimální čas co nejrychleji osadit trávicí trakt prospěšnými organismy, které telata rychle stimuluje k dostatečnému příjmu krmiva a nečekáme tak delší dobu, než si telata mikroflóru vytvoří samo.

 

Calf preRD je komplexní směs sestavena specificky pro rychlejší rozvoj bachorových papil, pro co nejefektivnější příjem a konverzi sušiny z krmiva v co nejnižším věku, ke zlepšení přírůstků a pro omezení (a prevenci) zažívacích potíží telat.  Calf preRD obsahuje DFM organismy (přímo krmené mikroby) a využívá tak živé bakterie k udržení zdravého prostředí trávicího traktu. Zároveň pomocí specializovaného proteinu ochraňuje trávicí soustavu proti patogenům, které přímo způsobují průjmy nebo se podílí na oslabení imunitního systému. Podávání tohoto produktu prokázalo zlepšenou ekonomiku odchovu telat díky časnějším odstavům v důsledku vyšších denních přírůstků.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • obsahuje trávicí enzymy a antioxidanty pro podporu imunitního systému
 • obsahuje koncentrované kolonie živých bakterií (Enterococcus a Bacillus)
 • každodenní krmení Calf RD prokazatelně dosahuje rychlejšího vývoje bachorových papil, vyššího příjmu sušiny, větších přírůstků telat a tedy zvýšení profitability celého odchovu telat
 • specializovaný protein udržuje zdravý trávicí trakt a brání ho proti přemnožení patogenů

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • k podpoře rychlejšího rozvoje bachorových papil
 • během přechodu na suché krmivo při odstavu
 • při přesunech mezi skupinami
 • prevence udržení zdravého trávení
 • osazení trávicího traktu prospěšnými bakteriemi
 • před a po transportu telat

Krmný doplněk pro telata

 

Efektivní profitabilita odchovu telat stojí na dvou základních kamenech – vyvarovat se onemocnění telat a zajištění optimálních přírůstků díky vysoké efektivitě konverze krmiva. Každé tele, které prodělá průjmové onemocnění v brzkém věku, bude natrvalo negativně ovlivněno a nikdy nebude moci dosáhnout svého plného genetického potenciálu. Hlavní důsledky průjmových onemocnění jsou: pokles příjmu krmiva a vody, silná dehydratace, metabolická acidóza, potlačená imunita. V těžších případech pak destrukce střevního epitelu nebo dokonce úhyn. Mezi prvními příznaky poruch zažívání patří narušení příjmu vody a krmiva. Příčinou je kolonizace trávicího traktu patogenními organismy (bakterie, viry, prvoci), které znemožňují efektivní trávení živin a způsobují průjmy. Nejúčinnější možností, jak se zbavit patogenů, je použití antibiotik. Nevýhodou je ovšem neselektivita účinku, která má za následek usmrcení všech bakterií, včetně těch přirozených a prospěšných, a telatům poté trvá mnohem déle si opět vytvořit funkční střevní mirkoflóru. Tomuto problému se ale můžete vyhnout!

Calf Renova obsahuje přírodní extrakt z oreganového oleje, který má velice silné antibakteriální účinky. Obrovskou výhodou oproti antibiotikům je selektivní účinnost proti gramnegativním bakteriím (E. coli a Salmonella), které jsou velice častým původcem průjmů. Avšak i v případech, kdy je primárním zdrojem průjmů virus nebo prvok, můžeme vždy sledovat současné sekundární přemnožení bakterií. Oreganový olej je tak pokaždé efektivní v terapii průjmů. Každá kapsle obsahuje navíc fermentační produkty kvasinek, které v sobě mají proteiny ochraňující zdravou střevní mikroflóru a probiotika rodu Bacillus. Calf Renova je prvním z produktů kompletního protokolu pro průjmová telata. Jejím úkolem je vyčistit trávicí trakt od škodlivých patogenů a současně podpořit zdravou mikroflóru pomocí obsažených probiotik. Napomáhá tím teleti k návratu zdravého trávení, vyšších příjmů krmiva a zajištění standardních denních přírůstků.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • obsahuje botanický extrakt z oregana
  • čistí trávicí trakt od škodlivých mikrobů, které způsobují průjmová onemocnění
  • účinný antioxidant pro posílení imunity
 • zdroj probiotik, které po okamžitém vyčištění oreganovým olejem pomáhají osazení trávicího traktu a obnovují správnou mikroflóru
 • obsahuje fermentační extrakty a buněčné složky kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 • specializovaný protein chrání trávicí soustavu proti vlivu a rozvoji patogenních organismů
 • bakterie Bacillus stabilizuje zdravé trávicí prostředí a nastartuje rychlé vstřebávání živin

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • při prvních příznacích průjmu jako první produkt protokolu pro telata
 • při přechodu z mleziva na mléko či MKS
 • během odstavu a změně krmení
 • při naskladnění nových telat a tvorbě skupin

Krmný doplněk pro telata

 

Průjmová onemocnění představují nejčastější zdravotní problém při odchovu neonatálních telat. Orální rehydratace by měla být základním kamenem všech protokolů pro průjmová telata. Působením patogenů dochází k poškození střevního epitelu, který není schopen absorbovat elektrolyty, vodu a živiny. Některé patogeny jsou dokonce schopné změnit funkci střevních buněk, které živiny a vodu namísto vstřebávání dokonce z těla vylučují a prohlubují tím již tak závažný deficit. Oslabená telata omezují příjem krmiva a vody, čímž se jejich stav ještě více zhoršuje. Celý proces má za následek dehydrataci, metabolickou acidózu, nedostatek elektrolytů, negativní energetickou bilanci. Nejjednodušším a nejrychlejším řešením vážné dehydratace je podání orálního elektrolytu, který je okamžitým řešením pro doplnění tak důležitých elektrolytů, vody a živin včetně energie.

 

BlueLite Replenish je chutný elektrolyt pro telata zasažená průjmem. V první řadě zamezuje dalším ztrátám vody a aktivně podporuje rehydrataci, koriguje metabolickou acidózu, doplňuje hladiny elektrolytů a poskytuje živiny a energii. Replenish je v tekuté formě, což velice usnadňuje úplné rozmíchání ve vodě i mléce. Orální rehydratací elektrolytem s požadovanými alkalizačními činidly pomůžeme teleti rychle doplnit ztracené živiny a tekutiny, které jsou nutné pro opětovné nastartování funkčního metabolizmu.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • alkalizační činidlo octan sodný napomáhá korekci acidózy (účinnější oproti běžně využívanému hydrogenuhličitanu sodnému-bikarbonátu (BC)
  • zprostředkovává absorpci sodíku – BC ne!
  • slouží při rozložení jako zdroj energie – BC ne!
  • udržuje nižší pH v trávicím traktu pro zamezení výskytu a rozvoje bakterií – BC zvyšuje!
  • poskytuje neutrální aminokyseliny (glycin) – BC ne!
 • splňuje veškerá doporučení odborníků na složení elektrolytů pro telata
 • má optimální hladinu osmolality roztoků
 • tekutá forma zajišťuje jednoduché rozmíchání a zkrmení beze zbytku (žádné usazeniny)
 • aplikace ve vodě i mléce a nevyžaduje omezení krmení mléka!

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • v případě rizika vzniku průjmů, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci
 • pro prevenci průjmových onemocnění
 • rychlé řešení proti průjmům v jakékoliv fázi onemocnění
 • ve všech stádiích dehydratace
 • pro doplnění elektrolytů a energie
 • podpora zdravotního stavu během stresových událostí

Krmný doplněk pro telata

 

Během prvních dnů a týdnů života se telata potýkají se spoustou environmentálních a fyzických výzev, které mohou poměrně jednoduše vyústit v průjmové onemocnění. V praxi se chovatelé běžně setkávají několikrát do roka s vlnami průjmových onemocnění, u kterých ale není možné vysledovat přímou návaznost na jeden jediný faktor (např. počasí, vlhkost atd.) a ani chovy s precizní hygienou se jim nemohou zcela vyvarovat. V naprosté většině případů je spouštěcím faktorem zvýšený stres oslabující imunitní obranyschopnost organismu, čehož následně využijí patogeny k přemnožení a manifestaci onemocnění. Stresových okamžiků jen během prvních 2 měsíců života není rozhodně málo – samotné narození, přechod z mleziva na mléko, odstav od mléka, veškeré zootechnické i veterinární zákroky apod. Při každém oslabení imunity mají škodlivé mikroorganismy lepší podmínky pro růst a rozvoj průjmů. Optimální prevencí, pomocí které můžeme předcházet vytváření těchto podmínek, je podpora metabolizmu telat během stresových okamžiků – změny krmení, odstav, zákroky, tepelný stres, mírný průjem, přesuny. V takových okamžicích je nezbytné podpořit rehydrataci a poskytnout zdroje elektrolytů a energie, která je ve vysoké míře spotřebovávána právě imunitním systémem.

 

BlueLite HydraTabs je velice jednoduše použitelný elektrolyt ve formě šumivých tablet. Obsahuje hned několik energetických zdrojů doplněných o alkalizační činidlo a je tak vhodným prostředkem pro zajištění rehydratace a podporu zdravého a efektivního prostředí v trávicím traktu. Pomocí inovativní a rozpustné formě šumivých tablet je jeho použití velice jednoduché a nevyžaduje žádné rozmíchávání. HydraTabs jsou skvělou variantou pro ty, kteří chtějí řešit již začínající průjmy a nebo jim úplně předcházet pomocí efektivního prevenčního protokolu.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • šumivá a vysoce rozpustná tableta nevyžaduje rozmíchávání
 • vysoká chutnost specielně vytvořena pro telata
 • jasné dávkování bez nutnosti odměřování
 • možné krmit ve vodě, mléce nebo mléčné náhražce

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • pro prevenci průjmových onemocnění
 • rychlé řešení při počáteční fázi průjmů
 • při potřebě rehydratace telat po přesunech a transportech
 • pro doplnění elektrolytů a energie
 • podpora zdravotního stavu během stresových událostí

Krmný doplňek pro krávy

 

V obdobích vysoké zátěže (porod, tepelný stres, nemoc,…) je první reakcí organismu krav omezení příjmu vody a krmiva, což má za následek okamžité ztráty mléčné produkce. Stále se zvyšující dehydratace se dále prohlubuje a negativně ovlivňuje imunitní systém a reprodukci plemenic. Jednou z efektivních možností prevence těchto problémů je dostatečné zásobení elektrolyty v obdobích, kdy jsou zvířata vystavena intenzivnímu stresu. Funkcí elektrolytů je stimulovat příjem vody, což je naprosto nezbytné pro zvýšení příjmu krmiva a posléze i opětovný návrat do plné laktace.

 

Bovine BlueLite Lick Block ve formě krmného lizu obsahuje elektrolyty v kombinaci se zdroji energie a má tak za úkol preventivně předcházet negativním vlivům stresových podmínek. V případě dehydratace je nastartování příjmu vody prvním stimulem pro to, aby krávy začaly přijímat více sušiny, což zamezí dalším ztrátám v produkci mléka. Navíc liz obsahuje vitamíny obohacené o antioxidanty, které jsou nezbytné pro boj s toxiny a podporují tím imunitní obranu. Dále je BBL Lick Block zdrojem osmolytu betainu, který napomáhá udržovat buněčný objem, správnou výměnu tekutin a stimuluje syntézu proteinů, dělení buněk a integritu střevního epitelu.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • zdroj elektrolytů pro stimulaci příjmu vody a zamezení dehydratace
 • obsahuje nezbytné živiny podporující správné fungování metabolizmu
 • poskytuje rychlou energii z více zdrojů – dextróza, sacharóza, fruktóza
 • správná hydratace napomáhá udržení tělesné rovnováhy tekutin a podporuje další příjem vody
 • příjem vody stimuluje spotřebu krmiva a zamezuje tak ztrátám v produkci mléka
 • podporuje navození pozitivní energetické balance

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • v tranzitním období a především okamžitě po porodu
 • v obdobích tepelného stresu
 • při změnách krmných dávek
 • pro nemocné plemenice nebo po veterinárním zákroku
 • před, během a po transportu

Krmný doplňek pro krávy

 

V obdobích vysoké zátěže (otelení, tepelný stres, nemoc,…) je první reakcí organismu krav omezení příjmu vody a krmiva, což má za následek okamžité ztráty mléčné produkce. Pokud se celková dehydratace dále prohlubuje, má velice negativní vliv na imunitní systém a reprodukci plemenic. Nejlepší možností prevence rozvoje těchto problémů je zajistit, aby krávy v obdobích zvýšeného stresu neomezily příjem tekutin a sušiny a byly tak stále schopny maximální produkce mléka.

 

Bovine BlueLite Transition Pellets jsou zdrojem elektrolytů a probiotik. Prostřednictvím jednoho produktu tak teď již máte možnost zajistit dostatečný příjem tekutin a k tomu navíc výrazně stimulovat správné trávení a vyšší příjem sušiny, což v konečném důsledku vede k podpoře vysoké mléčné produkce doprovázené i lepším zdravotním a reprodukčním stavem zvířat. BBL Transition Pellets jsou prostředkem, jak dát plemenicím vše potřebné pro překonání stresových podmínek ať při vysokém tepelném stresu nebo během tranzitního období.

 

EXPERIMENT V ZÁHOŘÍ – ozkoušeno na chovu v ČR

Faremní pokus ve spolupráci s Agro Záhoří byl proběhnul v létě 2016. Produkty se krmily průměrně 16 dní před a 16 dní po porodu. Již na základě 100 denních výsledků laktace byl výrazný rozdíl u pokusné skupiny krav (108 litrů mléka na kus více). U prvotelek byl navíc tento rozdíl + 205 kg mléka. U pokusné skupiny byla také zaznamenána za prvních 100 dní nižší brakace krav. Po vyhodnocení celé normované laktace bylo zjištěno o 271 kg mléka více u plemenic, kterým byly produkty podávány pouhých 32 dní okolo porodu. Samotné prvotelky za celou laktaci nadojily dokonce o 840 kg mléka více! Cenová kalkulace odhadla, že příznivý efekt BBL Transition Pellets zaplatil za své náklady již kolem stého dne laktace! Podrobnější informace o experimentu jsme publikovali v katalogu a je k prohlédnutí na i webu www.mtssro.cz.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • obsahuje DFM organismy (přímo krmené mikroby) pro efektivnější trávení a podporu příjmu krmiva
 • elektrolyty stimulují hydrataci a udržují správný koloběh tekutin v těle
 • vysoce efektivní šarže živých, aktivních kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 • fermentační extrakty z Aspergillus oryzae aktivně blokují navázání patogenů na střevní mikroklky
 • stimuluje optimální trávení a usnadňuje rozklad cukrů, tuků a bílkovin v krmivu
 • podpora funkce imunitního systému
 • pomáhá vyrovnat se s vysokým stresem v období rozdoje
 • DCAD neutrální – může být použito bez úpravy krmné dávky

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • v tranzitním období okolo porodu
 • během období vysokého tepelného stresu
 • při změnách krmných dávek
 • pro plemenice nemocné nebo po veterinárním zákroku
 • před a po transportu

Krmný doplněk pro krávy

 

Během otelení ztrácí dojnice velkou část nepostradatelných živin, které potřebuje k překonání porodu, případných poporodních problémů a také pro podporu laktace a doplnění energie. Obrovská zátěž v důsledku rychle rostoucí produkce mléka tuto ztrátu živin a energie ještě více prohlubuje a plemenice rapidně ztrácí tělesné zásoby. S takto drastickou proměnou fungování metabolizmu se většina vysokoprodukčních dojnic jen velice těžko vyrovnává pouze vlastní silou a ani sebelepší krmná dávka není schopna tyto ztráty zcela korigovat. Roste tak riziko vzniku ketózy, steatózy jater a dalších metabolických problémů. Vlivem stále rostoucí laktace se prodlužuje trvání negativní energetické balance, ze které se krávy dostávají až poté, co se příjem energie z krmení vyrovná jejímu výdeji zhruba kolem 100. – 120. dne laktace. Nejlepší podporou je dojnicím okamžitě po porodu podat doplňkové krmivo, které dodá všechny potřebné živiny přesně v období, kdy je organismus potřebuje nejvíce.

 

Fresh Cow YMCP je kompletní krmný doplněk, který byl navržen specielně pro období okamžitě po porodu. Zdroj živých kvasinek, hořčíku, vápníku, draslíku, niacinu a dalších esenciálních živin potřebných k usnadnění bezproblémového poporodního období a co nejlepšího přechodu do vysoké laktace. Pomocí živých kvasinek dochází k rychlé kolonizaci bachoru přínosnými organismy, které stimulují trávení a zvyšují konverzi živin. Vápník pomáhá dojnicím vyrovnat se s riziky vzniku mléčné horečky a subklinické hypokalcémie. Vysokoužitkové dojnice vyžadují okamžitě po otelení mnohem více, než pouze energii a vápník, na kterých je postavena naprostá většina poporodních nápojů! YMCP je nejlepší volbou pro ty, kteří se spokojí pouze s tím nejlepším.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • obsahuje 30 miliard živých kvasinek, které nastartují plnohodnotnou činnost bachoru a napomáhají osídlení střevní mikroflóry prospěšnými bakteriemi
 • 60 g vápníku ve 4 různých formách pro rychlé i dlouho trvající uvolňování proti vzniku hypokalcémie
 • fermentační extrakty z Aspergillus oryzae aktivně blokují navázání patogenů na střevní mikroklky
 • přidaný hořčík slouží k lepší absorpci a využití vápníku
 • draslík má za úkol správnou funkci energetického metabolizmu a podporuje příjem tekutin
 • niacin ochraňuje játra a slouží k prevenci ketózy
 • podání s vodou představuje další přidaný zdroj tekutin

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • okamžitě po otelení
 • snižuje riziko vzniku mléčné horečky
 • v oddělení nemocných krav pro nastartování správného trávení (při/po použití antibiotik!)

Krmný doplněk pro krávy

 

Kdykoliv jsou krávy vystaveny stresu, onemocnění, změnám vnějšího prostředí nebo větším výkyvům počasí, projeví se tyto negativní vlivy velice rychle narušením zdravého trávení a poklesem příjmu krmiva, z čehož plynou okamžité ztráty mléčné produkce. Chovatelé mohou v praxi tyto ztráty každodenně sledovat pomocí systémů monitorujících přežvykování a nebo i jednoduše díky datům o nádoji z posledního dojení. Prioritou v takových obdobích je co nejdříve stimulovat správné trávení, opět přimět zvířata k dostatečnému příjmu sušiny a k návratu do profitabilní produkce.

 

Tri Start je zdroj probiotik – aktivních lyofilizovaných kvasinek určených k rychlé obnově zažívání a podpoře příjmu krmiva. DFM organismy (přímo zkrmitelné mikroby) napomáhají opětovné kolonizaci bachoru prospěšnými bakteriemi a podporují tím příjem sušiny krmiva. Každá kapsle Tri Start obsahuje 30 miliard živých, aktivních kvasinek a 6 g niacinu v koncentrované formě. Dále je zdrojem kvasinkových kultur, které vyživují bachorovou mikroflóru, což výrazně zvyšuje a zefektivňuje konverzi živin krmiva. V podnicích s monitoringem bachorové aktivity bylo pozorováno rychlé napravení trávení do normální funkce brzy po podání. Vyřešte nečekané propady v příjmu krmiva okamžitě a efektivně pomocí aplikace jediného bolusu!

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • probiotikum pro opětovné osídlení bachoru přínosnými bakteriemi
 • 30 miliard vysoce efektivních živých kvasinek Saccharomyces Cerevisiae
  • kolonizují bachorovou mikroflóru
  • aktivně stimulují příjem sušiny a zlepšují konverzi krmiva
  • udržují anaerobní prostředí a nízké pH nutné pro správnou funkci bachoru
 • fermentační extrakty Aspergillus Oryzae
  • slouží jako výživa bachorových mikrobů
  • aktivně blokují navázání patogenů na stěnu mikroklků
  • podporují rozvoj bakterií trávících celulózu
 • niacin ochraňuje játra a slouží k prevenci ketózy
 • vitamín B podporuje dobrý zdravotní stav během období stresu

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • stimulace příjmu krmiva po otelení
 • při potřebě podpory zvýšení příjmu sušiny
 • pro obnovu správné bachorové mikroflóry
 • pro zlepšení konverze krmiva
 • v oddělení nemocných krav pro nastartování správného trávení (při i po léčbě antibiotik!)

Krmný doplněk pro telata

 

Během prvních dnů a týdnů života se telata potýkají se spoustou environmentálních a fyzických výzev, které mohou poměrně jednoduše vyústit v průjmové onemocnění. V praxi se chovatelé běžně setkávají několikrát do roka s vlnami průjmových onemocnění, u kterých ale není možné vysledovat přímou návaznost na jeden jediný faktor (např. počasí, vlhkost atd.) a ani chovy s precizní hygienou se jim nemohou zcela vyvarovat. V naprosté většině případů je spouštěcím faktorem zvýšený stres oslabující imunitní obranyschopnost organismu, čehož následně využijí patogeny k přemnožení a manifestaci onemocnění. Stresových okamžiků jen během prvních 2 měsíců života není rozhodně málo – samotné narození, přechod z mleziva na mléko, odstav od mléka, veškeré zootechnické i veterinární zákroky apod. Při každém oslabení imunity mají škodlivé mikroorganismy lepší podmínky pro růst a rozvoj průjmů. Optimální prevencí, pomocí které můžeme předcházet vytváření těchto podmínek, je podpora metabolizmu telat během stresových okamžiků – změny krmení, odstav, zákroky, tepelný stres, mírný průjem, přesuny. V takových okamžicích je nezbytné podpořit rehydrataci a poskytnout zdroje elektrolytů a energie, která je ve vysoké míře spotřebovávána právě imunitním systémem.

 

BlueLite HydraTabs je velice jednoduše použitelný elektrolyt ve formě šumivých tablet. Obsahuje hned několik energetických zdrojů doplněných o alkalizační činidlo a je tak vhodným prostředkem pro zajištění rehydratace a podporu zdravého a efektivního prostředí v trávicím traktu. Pomocí inovativní a rozpustné formě šumivých tablet je jeho použití velice jednoduché a nevyžaduje žádné rozmíchávání. HydraTabs jsou skvělou variantou pro ty, kteří chtějí řešit již začínající průjmy a nebo jim úplně předcházet pomocí efektivního prevenčního protokolu.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • šumivá a vysoce rozpustná tableta nevyžaduje rozmíchávání
 • vysoká chutnost specielně vytvořena pro telata
 • jasné dávkování bez nutnosti odměřování
 • možné krmit ve vodě, mléce nebo mléčné náhražce

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • pro prevenci průjmových onemocnění
 • rychlé řešení při počáteční fázi průjmů
 • při potřebě rehydratace telat po přesunech a transportech
 • pro doplnění elektrolytů a energie
 • podpora zdravotního stavu během stresových událostí

Krmný doplněk pro telata

 

Průjmová onemocnění představují nejčastější zdravotní problém při odchovu neonatálních telat. Orální rehydratace by měla být základním kamenem všech protokolů pro průjmová telata. Působením patogenů dochází k poškození střevního epitelu, který není schopen absorbovat elektrolyty, vodu a živiny. Některé patogeny jsou dokonce schopné změnit funkci střevních buněk, které živiny a vodu namísto vstřebávání dokonce z těla vylučují a prohlubují tím již tak závažný deficit. Oslabená telata omezují příjem krmiva a vody, čímž se jejich stav ještě více zhoršuje. Celý proces má za následek dehydrataci, metabolickou acidózu, nedostatek elektrolytů, negativní energetickou bilanci. Nejjednodušším a nejrychlejším řešením vážné dehydratace je podání orálního elektrolytu, který je okamžitým řešením pro doplnění tak důležitých elektrolytů, vody a živin včetně energie.

 

BlueLite Replenish je chutný elektrolyt pro telata zasažená průjmem. V první řadě zamezuje dalším ztrátám vody a aktivně podporuje rehydrataci, koriguje metabolickou acidózu, doplňuje hladiny elektrolytů a poskytuje živiny a energii. Replenish je v tekuté formě, což velice usnadňuje úplné rozmíchání ve vodě i mléce. Orální rehydratací elektrolytem s požadovanými alkalizačními činidly pomůžeme teleti rychle doplnit ztracené živiny a tekutiny, které jsou nutné pro opětovné nastartování funkčního metabolizmu.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • alkalizační činidlo octan sodný napomáhá korekci acidózy (účinnější oproti běžně využívanému hydrogenuhličitanu sodnému-bikarbonátu (BC)
  • zprostředkovává absorpci sodíku – BC ne!
  • slouží při rozložení jako zdroj energie – BC ne!
  • udržuje nižší pH v trávicím traktu pro zamezení výskytu a rozvoje bakterií – BC zvyšuje!
  • poskytuje neutrální aminokyseliny (glycin) – BC ne!
 • splňuje veškerá doporučení odborníků na složení elektrolytů pro telata
 • má optimální hladinu osmolality roztoků
 • tekutá forma zajišťuje jednoduché rozmíchání a zkrmení beze zbytku (žádné usazeniny)
 • aplikace ve vodě i mléce a nevyžaduje omezení krmení mléka!

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • v případě rizika vzniku průjmů, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci
 • pro prevenci průjmových onemocnění
 • rychlé řešení proti průjmům v jakékoliv fázi onemocnění
 • ve všech stádiích dehydratace
 • pro doplnění elektrolytů a energie
 • podpora zdravotního stavu během stresových událostí

Krmný doplněk pro telata

 

Efektivní profitabilita odchovu telat stojí na dvou základních kamenech – vyvarování se onemocnění telat a na zvýšení přírůstků dosažených pomocí lepší konverze krmiva. Každé tele, které prodělá průjmové onemocnění v brzkém věku, bude natrvalo negativně ovlivněno a nikdy nebude moci dosáhnout plného genetického potenciálu. Důsledkem průjmových onemocnění jsou nižší příjmy krmiva, horší imunitní funkce, menší přírůstky a celková horší profitabilita odchovu telat. Mezi prvními příznaky poruch zažívání je vždy narušení příjmu vody a krmiva. Primární příčinou je kolonizace trávicího traktu patogenními organismy (bakterie, viry, prvoci), kteří znemožňují efektivní trávení krmiva a způsobují průjmy. Jakmile se nám podaří zbavit se zdroje onemocnění následované rehydratací telete, je optimální čas co nejrychleji osadit trávicí trakt prospěšnými organismy, které telata rychle stimuluje k dostatečnému příjmu krmiva a nečekáme tak delší dobu, než si telata mikroflóru vytvoří samo.

 

Calf preRD je komplexní směs sestavena specificky pro rychlejší rozvoj bachorových papil, pro co nejefektivnější příjem a konverzi sušiny z krmiva v co nejnižším věku, ke zlepšení přírůstků a pro omezení (a prevenci) zažívacích potíží telat.  Calf preRD obsahuje DFM organismy (přímo krmené mikroby) a využívá tak živé bakterie k udržení zdravého prostředí trávicího traktu. Zároveň pomocí specializovaného proteinu ochraňuje trávicí soustavu proti patogenům, které přímo způsobují průjmy nebo se podílí na oslabení imunitního systému. Podávání tohoto produktu prokázalo zlepšenou ekonomiku odchovu telat díky časnějším odstavům v důsledku vyšších denních přírůstků.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • obsahuje trávicí enzymy a antioxidanty pro podporu imunitního systému
 • obsahuje koncentrované kolonie živých bakterií (Enterococcus a Bacillus)
 • každodenní krmení Calf RD prokazatelně dosahuje rychlejšího vývoje bachorových papil, vyššího příjmu sušiny, větších přírůstků telat a tedy zvýšení profitability celého odchovu telat
 • specializovaný protein udržuje zdravý trávicí trakt a brání ho proti přemnožení patogenů

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • k podpoře rychlejšího rozvoje bachorových papil
 • během přechodu na suché krmivo při odstavu
 • při přesunech mezi skupinami
 • prevence udržení zdravého trávení
 • osazení trávicího traktu prospěšnými bakteriemi
 • před a po transportu telat

Krmný doplněk pro telata

 

Efektivní profitabilita odchovu telat stojí na dvou základních kamenech – vyvarovat se onemocnění telat a zajištění optimálních přírůstků díky vysoké efektivitě konverze krmiva. Každé tele, které prodělá průjmové onemocnění v brzkém věku, bude natrvalo negativně ovlivněno a nikdy nebude moci dosáhnout svého plného genetického potenciálu. Hlavní důsledky průjmových onemocnění jsou: pokles příjmu krmiva a vody, silná dehydratace, metabolická acidóza, potlačená imunita. V těžších případech pak destrukce střevního epitelu nebo dokonce úhyn. Mezi prvními příznaky poruch zažívání patří narušení příjmu vody a krmiva. Příčinou je kolonizace trávicího traktu patogenními organismy (bakterie, viry, prvoci), které znemožňují efektivní trávení živin a způsobují průjmy. Nejúčinnější možností, jak se zbavit patogenů, je použití antibiotik. Nevýhodou je ovšem neselektivita účinku, která má za následek usmrcení všech bakterií, včetně těch přirozených a prospěšných, a telatům poté trvá mnohem déle si opět vytvořit funkční střevní mirkoflóru. Tomuto problému se ale můžete vyhnout!

Calf Renova obsahuje přírodní extrakt z oreganového oleje, který má velice silné antibakteriální účinky. Obrovskou výhodou oproti antibiotikům je selektivní účinnost proti gramnegativním bakteriím (E. coli a Salmonella), které jsou velice častým původcem průjmů. Avšak i v případech, kdy je primárním zdrojem průjmů virus nebo prvok, můžeme vždy sledovat současné sekundární přemnožení bakterií. Oreganový olej je tak pokaždé efektivní v terapii průjmů. Každá kapsle obsahuje navíc fermentační produkty kvasinek, které v sobě mají proteiny ochraňující zdravou střevní mikroflóru a probiotika rodu Bacillus. Calf Renova je prvním z produktů kompletního protokolu pro průjmová telata. Jejím úkolem je vyčistit trávicí trakt od škodlivých patogenů a současně podpořit zdravou mikroflóru pomocí obsažených probiotik. Napomáhá tím teleti k návratu zdravého trávení, vyšších příjmů krmiva a zajištění standardních denních přírůstků.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • obsahuje botanický extrakt z oregana
  • čistí trávicí trakt od škodlivých mikrobů, které způsobují průjmová onemocnění
  • účinný antioxidant pro posílení imunity
 • zdroj probiotik, které po okamžitém vyčištění oreganovým olejem pomáhají osazení trávicího traktu a obnovují správnou mikroflóru
 • obsahuje fermentační extrakty a buněčné složky kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 • specializovaný protein chrání trávicí soustavu proti vlivu a rozvoji patogenních organismů
 • bakterie Bacillus stabilizuje zdravé trávicí prostředí a nastartuje rychlé vstřebávání živin

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • při prvních příznacích průjmu jako první produkt protokolu pro telata
 • při přechodu z mleziva na mléko či MKS
 • během odstavu a změně krmení
 • při naskladnění nových telat a tvorbě skupin