Charakteristika programu WMS

O WWS

Firma World Wide Sires po dobu více jak 40 let zastupuje elitní americké družstevní plemenářské firmy Select Sires a Accelerated Genetics. Plemeníci těchto firem byli naprosto klíčoví otcové býků i pro všechny ostatní plemenářské firmy (např. býci Elevation, Glendell, Rotate, Bell, Blackstar, Chief Mark, Chairman, Elton, BW Marshall, Manfred, Durham, Lawn Boy P), stejně jako je tomu v současnosti (Oman, Planet, Man-O-Man, Robust, Bookem). Pozice firmy ještě akcelerovala po zavedení genomiky do OPH a dominantními otci býků současnosti jsou Mogul či Supersire. Dalším špičkovým produktem firmy WWS je její připařovací program WMS.

MTS a WWS

MTS je po vlastnické stránce 100 % českou firmou a výhradním zástupcem WWS po více jak 20 let. Za tu dobu se naší firmě podařilo, s pomocí elitní genetiky WWS a permanentního importu špičkového know-how z USA, výrazně napomoci pozitivní transformaci chovu holštýnského plemene v ČR.

Program WMS

WMS (World Wide Mating Service) je celosvětově používaný počítačový připařovací program, který slouží především pro korekční přípařování. Základní fylosofií programu je sestavování individuálního připařovacího korekčního (korekce největších nedostatků plemenice) plánu prověřenými býky i genomickými testanty. Program dále slouží k prevenci příbuzenské plemenitby či obtížných porodů a jeho výstupní sestavy k celkovému šlechtění stáda. MTS provozuje program pro své zákazníky zdarma, na rozdíl od konkurence ho nepoužívá k manipulaci chovatelů jako prodejní prostředek jenom svých býků. O kvalitě programu svědčí i jména a výsledky chovatelů, kteří program používají (např. Záhoří, Bohdalov, Kladrubská, Roudnice, Seneco, Komorno apod.). Agrodružstvo Záhoří, které využívá program nejdéle a systematicky, má v srpnu 2014 suverénně nejvíce ks (132) v sestavě top SIH krav ČR (průměr 130.5) a vynikající průměrnou bodovou hodnotu 82.8.

Krávy a jalovice

Program je využíván na podkladě hodnocení lineárního popisu na krávy a po naplnění databáze matek i na jalovice (Pedigreemate). Jako podklad je využíván lineární popis prováděný svazem chovatelů či vlastními bonitéry.

Výběr plemeníků

V databázi otců jsou všichni prověření a genomičtí býci z USA a Kanady, nejlepší plemeníci z Evropy a samostatně lze řešit i připařování býky, kteří v základní datrabázi nejsou (ČR apod.). Chovatel společně s bonitérem MTS posoudí efekt použití vybrané skupiny býků na stádo, poté rozhodne kteří býci budou definitivně zařazeni do připařování a následně obdrží individuální připařovací doporučení s několika variantami.

Sestavy pro chovatele

Umožní rozhodování o volbě býků pro stádo, stejně jako ukazují nedostatky plemenic a umožňují v čase vyhodnotit efekt používání programu.

Požadavky na chovatele