Zájezdy do zahraničí

Null

Specializovaný zájezd do USA 2018

skupina účastníků na letošní zájezd je uzavřena a zájezd se připravuje