ŘEŠENÍ NEKVALITNÍ SILÁŽE – Co je v silách MTS?

Na podkladě nejčastějšího diskusního tématu při letošním objíždění farem jsme se obrátili na našeho výživového partnera, mezinárodní společnost TechMix s dotazem, zda a jak můžeme pomoci svým zákazníkům ohledně situace s problematickou kvalitou (někdy i kvantitou) objemného krmení v řadě podniků v důsledku loňského dlouhodobého sucha a tepla. Tedy nejen prostřednictvím produktů, ale i pomocí know-how jejich výživářů v USA, Španělsku, Maďarsku apod., jelikož stejná situace jako je letos u nás, je v některých zemích spíše standardem.

TechMix je vlastněný veterináři, má vlastní výzkum, spolupracuje úzce se špičkovými firmami (výživářský gigant Lallemand) i se špičkovými vědci (prof. L. Baumgard; prof. G. Smith; prof. B. James) a po komerční stránce pak dováží různé doplňkové směsi pro krizové situace telat a dojnic do celého světa. Mim to má vlastní výživáře (sesterská společnost Form-A-Feed), kteří působí nejen v USA, ale např. v již zmíněném Maďarsku či Španělsku. Níže ve stručnosti jejich odpovědi, kterých se nám dostalo. Odpovědi jsou pochopitelně směřovány na jejich komerční produkty, které dovážíme, ale i tak v nich snad najdete inspiraci či zajímavou informaci.

Úvod:

Nízká kvalita siláže ovlivňuje kvalitu (analytické složení) TMR. To má následně vliv i na bachorovou mikroflóru, jelikož horší materiál ke zpracování vyžaduje o to zdravější a silnější mikrobiální populaci, která bude schopna i ze špatného krmení načerpat potřebné živiny. Cílem je tak zajistit funkčnost a efektivitu bachoru, a to především u skupin krav, které jsou vystaveny nejvyššímu tlaku/stresu. Tedy v tranzitním období a během fáze nejvyšší produkce mléka.

Co je nejspíše příčinou?

Přesvědčení TechMix na základě zkušeností z dalších zemí Evropy, které se potýkají se stejným problémem (především Maďarsko, kde dělá TechMix na farmách i kompletní konzultaci a skladbu KD):

 • během sucha a horka roste riziko kontaminace kukuřičné siláže divokými kmeny kvasinek
 • dramatický propad kvality siláže má za následek u krav pokles příjmu krmiva (také kvůli koncentraci alkoholu působením kvasinek), nízkým obsahem energie a vysokým množstvím nitrátů v krmivu
 • u tranzitních krav tento pokles příjmu vede ke vzniku četných metabolických a zdravotních problémů – rostou případy ketóz a dislokací slezu
 • nesprávně fungující fermentace v siláži zvyšuje riziko růstu plísní a tedy vyššího obsahu mykotoxinů v siláži
 • otevřená siláž je velice nestabilní a má vyšší tendenci se zahřívat (kvůli vysokému obsahu cukrů)

Některá obecná doporučení:

 • detailní rozbor krmiva a upravení formulace krmné dávky výživářem farmy
 • pomalé zamíchávání nové siláže s postupným zvyšováním množství; krávy si potřebují pomalu zvykat na vyšší obsah nitrátů a vlákniny
 • snažit se udržovat co nejmenší otevření krmené siláže a po otevření co nejdříve zkrmit; čím větší a déle otevřený otvor, tím rychleji se siláž kazí a plesniví
 • základem je použití vyvazovače toxinů pro minimalizaci negativního působení mykotoxinů

Řešením je vytvoření komplexního tranzitního programu, který by ale také fungoval efektivně pro vrchol laktace.

Co může MTS nabídnout skrze produkty TechMix:

 • špatná siláž negativně působí na složení mikroorganismů a trávení v bachoru; přidání BlueLite Transition Pellets během krmení nekvalitní siláže je dobrou cestou pro snížení negativních efektů; v případě vážných problémů začít se 150 g/kus/den po první 3 dny a poté snížit aplikaci na normální, doporučené množství (100 g/kus/den);
 • krmení BBL TP u tranzitních a vysokoprodukčních krav pomáhá funkčnosti bachoru a snižuje výpadky příjmu sušiny; nejlépe používat po celou dobu krmení špatného krmiva, avšak minimálně alespoň u tranzitních krav
 • v individuálních případech výpadků příjmu sušiny je skvělou variantou použití Tri Startu (bolus s probiotiky) pro okamžité restartování bachoru a obnovení produkce
 • v neposlední řadě by každá kráva měla dostávat jakýkoliv kvalitní vyvazovač toxinů pro redukci efektu mykotoxinů ve špatné siláži; TechMix má k dispizici a může nabídnout vysoce kvalitní vyvazovač (TMxL 1000), který by bylo možné objednat a doručit na farmu

Kompletní protokoly s BlueLite Transition Pellets:

 1. Základní nastavení – BBL TP 3 týdny před otelení a 3 týdny po
 2. Komplexní řešení – rozšíření krmení i na vysokoprodukční skupinu
 3. Pro nejlepší preventivní efekt začlenit poporodní nápoj YMCP ihned po otelení
 4. Jednorázový bolus Tri Start na řešení individuálních problémů, nikoliv však jako prevenci –> pro tu lepší BBL TP

 

Zpět na články

Tags:
,
No Comments

Post A Comment