Změny v indexu NM$ a jeho porovnání s TPI a DWP$

V srpnu 2018 dochází v USA k dílčím změnám v indexu NM$.

Tento index je na řadě velkých komerčních farem populárnější, nežli tradiční a celosvětově stále nejdůležitější index TPI. Současně postupně mírně nabírá na významu i třetí a nejmladší souhrnný ekonomický index – DWP$.

Index NM$ byl poprvé zaveden v roce 1994, s cílem dostat do jednoho čísla hodnoty těch dílčích vlastností selekce s různou ekonomickou váhou, které jsou nejdůležitější pro farmy zaměřené čistě na komerční produkci mléka. Oproti TPI je v rámci indexu NM$ především větší selekční tlak na vše, co souvisí s produkční dlouhověkostí (tělesný rámec, vlastnosti plodnosti plemenice, vlastnosti zdraví a wellness, vlastnosti související s přežitelností dojnice oproti vrstevnicím), a tím i celoživotní produkci. Naopak exteriér takovou váhu v tomto indexu nemá a jde zde především o tzv. funkční typ, podporující dlouhověkou produkci a snižující riziko brakace. Smyslem jakéhokoliv selekčního indexu je především umožnit porovnat plemeníky a plemenice mezi sebou a dostat je do pořadí. Efekt dlouhodobého šlechtění podle konkrétního selekčního kritéria se dostaví až po určitém čase.

Počínaje srpnem je do indexu NM$ nově zahrnuto šest zdravotních znaků (rezistence ke klinické mastitidě, rezistence vůči ketose, sklon k výskytu zadržené placenty, sklon k výskytu metritidy, sklon k výskytu dislokace slezu a rezistence vůči mléčné horečce). Tyto vlastnosti jsou v indexu NM$ nově zastoupeny formou jednoho čísla, subindexu HTH$. Váha 2%, se kterou je subindex zahnut v NM$ odpovídá tomu, že vlastnosti zdraví mají obecně nižší dědivost i spolehlivost PH, a že se do jisté míry navíc prolínají s dalšími, do indexu již zařazenými vlastnostmi s podobným efektem. V důsledku dalších úprav v indexu mírně stoupá váha vlastností produkce a naopak klesá váha somatických buněk, což souvisí I se současnou selekcí na nižší SB i přes další, v indexu zahrnuté vlastnosti. Smyslem změn je tedy vyzdvihnout více ty dojnice, které jsou zdravější a dosahují větší produkční dlouhověkost díky genetickému založení. Na rozdíl od krav, u kterých je potřeba k dosažení stejné produkční dlouhověkosti utrácet peníze navíc za veterinární zákroky, práci lékaře, ošetřovatelů a léky, k tomu je navíc potřeba I čas za léčbu.

Máme-li porovnat v srpnu platné hlavní indexy, nejnázornější je, pokud použijeme níže uvedenou tabulku.

 

Zpět na články

Tags:
, , ,