S rostoucí velikostí farem a zvyšující se poptávkou chovatelů po intenzivních odborných programech společnost World Wide Sires Ltd. začala od roku 2010 zakládat Globální Tréninková Centra (GTC) ve státech Washington, Texas a Wisconsin. Hlavním cílem GTC je poskytovat špičkovou kvalitu školení, která jsou navržena tak, aby posouvala teoretické znalosti a praktické dovednosti každého účastníka na vyšší úroveň. V rámci celého světa se jedná o naprosto unikátní program, který je v ČR dostupný exkluzivně pouze pro zákazníky MTS.

 

Účastníkům se po celou dobu věnují poradci z řad mezinárodně působícího týmu specialistů Global Dairy Solutions (GDS). Ten se skládá z reprodukčních techniků, genetických konzultantů, výživářů a veterinářů, kteří mají zkušenosti z velkých stád nejen v USA, ale každoročně navštěvují farmy po celém světě. Ve školícím středisku GTC je snaha o maximálně intenzivní program. Aby ze docílilo správné kombinace teorie a praktického managementu, probíhá část přednášek ve třídě a část přímo na farmách. Např. ve státě Washington je k dispozici 5 stád v rozsahu od 600 ks až po 24 000 ks. Celkem zde mají účastníci dohromady přístup k přibližně 50 000 krav.

 

K dispozici jsou dva typy školících programů:

Kurz reprodukčních techniků se zaměřuje na rapidní zdokonalení praktických schopností – především osvojení si techniky ovariální palpace, a také časné identifikaci březích x jalových zvířat mezi 30.-45. dnem po inseminaci. Tyto dovednosti se dohromady kombinují s detailní teoretickou výukou pro plné pochopení hormonů estrálního cyklu, které řídí nejen následné využívání systémů detekce říje a synchronizačních programů, ale také umožňují se kvalifikovaně rozhodnout o přesném reprodukčním stavu individuální plemenice. Každý den kurzu se tráví celé ráno a dopoledne na farmách, na což navazují odpolední teoretické přednášky.

 

Kurz managementu mléčného stáda cílí především na maximalizaci teoretických znalostí pro řízení stáda. Tematicky se zaměřuje na nejdůležitější aspekty každodenního chodu mléčné farmy – odchov telat a jalovic, management suchostojného a tranzitního období, reprodukční a genetické strategie, ekonomické souvislosti a veterinární a zdravotní faktory. Kurz kombinuje dopolední přednáškové bloky a odpolední praktické návštěvy farem, které díky osobní přítomnosti majitele/manažera poskytují detailní vhled do jejich managementu.

Lokace pro konání kurzu je dle dostupnosti GTC buď ve státě Washington nebo v Texasu. Program trvá zhruba 7-8 dnů, kdy se každý den od brzkého rána až do poledne tráví přímo na farmě. Pracuje se s chovy, které využívají synchronizační protokoly kombinované s detekcí říje pomocí systému barvení křídou či díky monitorovacím systémům. Všechna zvířata jsou vyšetřována a inseminována v head-locku. Mimo dominantně čistě praktického zaměření je školení doplněno teoretickou výukou v učebně, kde se postupně a do detailu rozebírají všechny důležité aspekty odborných znalostí:

 

 • Praktická ukázka vypitvaných pohlavních traktů.
 • Správné zacházení s inseminační dávkou.
 • Estrální cyklus a hormonální řízení reprodukce.
 • Systémy detekce říje.
 • Synchronizační protokoly.
 • Vyhodnocování reprodukčních programů.

 

Cílem je naučit se ty nejlepší postupy pro správnou a efektivní manipulaci s inseminační dávkou, inseminaci samotnou, a především pro zdokonalení schopnosti ovariální palpace. Ta je klíčová pro to, aby byl technik schopen okamžitě u každé individuální krávy v případě potřeby posoudit její reprodukční statut, a tím pádem zvážit, zda má inseminace smysl či jaké jsou další možnosti řešení. V ČR občas panuje názor, že „na vaječníky se nesahá” – obvykle ale zaznívá od těch, kteří tuto techniku neovládají, a pak je pravdou, že by na vaječníky sahat neměli. Lektoři tohoto kurzu na to mají jednoznačný názor – „Všechny odpovědi, které potřebujeme znát, se nalézají za děložním krčkem krávy. Díky citlivé manipulaci s reprodukčními orgány můžeme obdržet celou řadu velice cenných informací, které nám pomohou při dalším rozhodování.” V neposlední řadě účastníci díky odpoledním přednáškám porozumí do detailu funkci hormonů v říjovém cyklu, pochopí různé synchronizační protokoly a v konečném důsledku by ve vlastním chovu měli být schopni autonomně a odborně vést profitabilní a efektivní systém reprodukce celého stáda (pokud k tomu dostanou prostor). 

 

Jednoznačnou výhodou tohoto programu je maximální intenzita získaných poznatků a zkušeností ve velice krátkém čase – účastníci mají k dispozici obrovské množství zvířat, na kterých lze pracovat. Co by se tak v domácích podmínkách učili poměrně velice dlouho, zde probíhá násobně rychleji, a především pod intenzivním osobním dohledem lektorů s dlouholetou praxí. Zkušenosti a cit pro inseminaci samotnou stejně jako manipulaci s reprodukčními orgány se ostatně osvojují především co největším počtem ’nasahaných’ krav.

 

Pro více informací o organizaci, dostupnosti, ceně atp. se obraťte na Ing. Tomáše Novotného (+420 728 299 432; tom@mtssro.cz).

 

Kurz je dostupný exkluzivně pro zákazníky/partnery MTS jako unikátní forma podpory rozvoje jejich chovů. Ostatní zájemci se mohou přihlásit, avšak jejich případné zařazení bude vždy řešeno až po úplném uspokojení zájmu z řad zákazníků/partnerů MTS.

 

Tento kurz není určen pro úplné začátečníky v praktické reprodukci skotu a jeho cílem není základní výuka inseminace. Tu by případní zájemci měli již alespoň rámcově ovládat – požadavkem je být schopen nainseminovat 1 krávu do 2 minut od započetí úkonu.

Tento kurz je určen především pro klíčové pracovníky v chovu na rozhodovacích pozicích – tedy zootechniky, vedoucí živočišné výroby či manažery a vlastníky zemědělských podniků dojeného skotu. Lokace GTC pro školení managementu je buď ve státě Washington či ve Wisconsinu. Celý program trvá zhruba 7-10 dnů dle předchozí domluvy a dostupnosti center. Mezi přednášejícími jsou experti z řad reprodukčních specialistů, genetických poradců, veterinářů a výživářů, kteří mají na starost jednotlivé přednáškové bloky. Výuková část dne vždy zahrnuje celé ráno a dopoledne, na což navazují odpolední návštěvy farem, kde jsou praktické ukázky a diskuze s manažery/majiteli chovů.

 

Mezi hlavní probíraná témata patří:

 • Řízení reprodukce a genetické strategie stáda.
 • Management suchostojného, tranzitního období a rozdoje.
 • Zdravotní aspekty.
 • Odchov telat a jalovic.
 • Rozhodující faktory ekonomiky chovu.

 

Absolvent tohoto kurzu by měl dostat komplexní obrázek o nejdůležitějších aspektech managementu mléčné farmy. Počínaje schopností být schopen na vlastní farmě postavit komplexní systém reprodukce pro zajištění co nejlepších a také konzistentních výsledků reprodukčního programu. Dále by měl zajistit, že zvířata projdou tranzitním obdobím (příprava na porod až rozdoj) bez problémů a s maximální produkcí a reprodukcí. S ohledem na odchov mladého dobytka je cílem snaha o profitabilní odchov, který povede ke zdravým a produkčním kravám. Zvláštní zaměření na témata kolostra, proteinu, zdraví a věku při prvním zapuštění. Posledním benefitem je možnost ověřit si informace přímo diskuzí s manažery/majiteli navštívených farem a shlédnout ukázky správných pracovních postupů klíčových služeb – inseminačních techniků, veterinářů, výživářů.

 

Pro více informací o organizaci, dostupnosti, ceně atp. se obraťte na Ing. Tomáše Novotného (+420 728 299 432; tom@mtssro.cz).

 

Kurz je dostupný exkluzivně pro zákazníky/partnery MTS jako unikátní forma podpory rozvoje jejich chovů. Ostatní zájemci se mohou přihlásit, avšak jejich případné zařazení bude vždy řešeno až po úplném uspokojení zájmu z řad zákazníků/partnerů MTS.

Lokace pro konání kurzu je dle dostupnosti GTC buď ve státě Washington nebo v Texasu. Program trvá zhruba 7-8 dnů, kdy se každý den od brzkého rána až do poledne tráví přímo na farmě. Pracuje se s chovy, které využívají synchronizační protokoly kombinované s detekcí říje pomocí systému barvení křídou či díky monitorovacím systémům. Všechna zvířata jsou vyšetřována a inseminována v head-locku. Mimo dominantně čistě praktického zaměření je školení doplněno teoretickou výukou v učebně, kde se postupně a do detailu rozebírají všechny důležité aspekty odborných znalostí:

 

 • Praktická ukázka vypitvaných pohlavních traktů.
 • Správné zacházení s inseminační dávkou.
 • Estrální cyklus a hormonální řízení reprodukce.
 • Systémy detekce říje.
 • Synchronizační protokoly.
 • Vyhodnocování reprodukčních programů.

 

Cílem je naučit se ty nejlepší postupy pro správnou a efektivní manipulaci s inseminační dávkou, inseminaci samotnou, a především pro zdokonalení schopnosti ovariální palpace. Ta je klíčová pro to, aby byl technik schopen okamžitě u každé individuální krávy v případě potřeby posoudit její reprodukční statut, a tím pádem zvážit, zda má inseminace smysl či jaké jsou další možnosti řešení. V ČR občas panuje názor, že „na vaječníky se nesahá” – obvykle ale zaznívá od těch, kteří tuto techniku neovládají, a pak je pravdou, že by na vaječníky sahat neměli. Lektoři tohoto kurzu na to mají jednoznačný názor – „Všechny odpovědi, které potřebujeme znát, se nalézají za děložním krčkem krávy. Díky citlivé manipulaci s reprodukčními orgány můžeme obdržet celou řadu velice cenných informací, které nám pomohou při dalším rozhodování.” V neposlední řadě účastníci díky odpoledním přednáškám porozumí do detailu funkci hormonů v říjovém cyklu, pochopí různé synchronizační protokoly a v konečném důsledku by ve vlastním chovu měli být schopni autonomně a odborně vést profitabilní a efektivní systém reprodukce celého stáda (pokud k tomu dostanou prostor). 

 

Jednoznačnou výhodou tohoto programu je maximální intenzita získaných poznatků a zkušeností ve velice krátkém čase – účastníci mají k dispozici obrovské množství zvířat, na kterých lze pracovat. Co by se tak v domácích podmínkách učili poměrně velice dlouho, zde probíhá násobně rychleji, a především pod intenzivním osobním dohledem lektorů s dlouholetou praxí. Zkušenosti a cit pro inseminaci samotnou stejně jako manipulaci s reprodukčními orgány se ostatně osvojují především co největším počtem ’nasahaných’ krav.

 

Pro více informací o organizaci, dostupnosti, ceně atp. se obraťte na Ing. Tomáše Novotného (+420 728 299 432; tom@mtssro.cz).

 

Kurz je dostupný exkluzivně pro zákazníky/partnery MTS jako unikátní forma podpory rozvoje jejich chovů. Ostatní zájemci se mohou přihlásit, avšak jejich případné zařazení bude vždy řešeno až po úplném uspokojení zájmu z řad zákazníků/partnerů MTS.

Tento kurz je určen především pro klíčové pracovníky v chovu na rozhodovacích pozicích – tedy zootechniky, vedoucí živočišné výroby či manažery a vlastníky zemědělských podniků dojeného skotu. Lokace GTC pro školení managementu je buď ve státě Washington či ve Wisconsinu. Celý program trvá zhruba 7-10 dnů dle předchozí domluvy a dostupnosti center. Mezi přednášejícími jsou experti z řad reprodukčních specialistů, genetických poradců, veterinářů a výživářů, kteří mají na starost jednotlivé přednáškové bloky. Výuková část dne vždy zahrnuje celé ráno a dopoledne, na což navazují odpolední návštěvy farem, kde jsou praktické ukázky a diskuze s manažery/majiteli chovů.

 

Mezi hlavní probíraná témata patří:

 • Řízení reprodukce a genetické strategie stáda.
 • Management suchostojného, tranzitního období a rozdoje.
 • Zdravotní aspekty.
 • Odchov telat a jalovic.
 • Rozhodující faktory ekonomiky chovu.

 

Absolvent tohoto kurzu by měl dostat komplexní obrázek o nejdůležitějších aspektech managementu mléčné farmy. Počínaje schopností být schopen na vlastní farmě postavit komplexní systém reprodukce pro zajištění co nejlepších a také konzistentních výsledků reprodukčního programu. Dále by měl zajistit, že zvířata projdou tranzitním obdobím (příprava na porod až rozdoj) bez problémů a s maximální produkcí a reprodukcí. S ohledem na odchov mladého dobytka je cílem snaha o profitabilní odchov, který povede ke zdravým a produkčním kravám. Zvláštní zaměření na témata kolostra, proteinu, zdraví a věku při prvním zapuštění. Posledním benefitem je možnost ověřit si informace přímo diskuzí s manažery/majiteli navštívených farem a shlédnout ukázky správných pracovních postupů klíčových služeb – inseminačních techniků, veterinářů, výživářů.

 

Pro více informací o organizaci, dostupnosti, ceně atp. se obraťte na Ing. Tomáše Novotného (+420 728 299 432; tom@mtssro.cz).

 

Kurz je dostupný exkluzivně pro zákazníky/partnery MTS jako unikátní forma podpory rozvoje jejich chovů. Ostatní zájemci se mohou přihlásit, avšak jejich případné zařazení bude vždy řešeno až po úplném uspokojení zájmu z řad zákazníků/partnerů MTS.

Reference absoloventů