„Telata jsou budoucností každého chovu.” Co může být pro mnohé pouhou líbivou frází je pro MTS součástí naší DNA. Poradenstvím na odchov telat se zabýváme již od dob, kdy se na tuto nejcennější kategorii zvířat na farmě mnohdy pohlíželo jako na náklad. V našich očích byla telata vždy především investicí do budoucí profitability chovu – mezi kvalitou odchovu a následnou užitkovostí a zdravím dospělých krav je přímá korelace. Obzvláště první hodiny, dny a týdny života jsou zcela zásadní pro budoucí zdraví i užitkovost. Během fáze mléčného odchovu se naskýtá unikátní příležitost, kdy se v jednu chvíli setkává schopnost maximální konverze krmiva spolu s nejvyšší intenzitou růstu a vývoje  – ujistěte se, že tohoto potenciálu využijete naplno.

 

MTS má ve specializaci na odchov telat rodokmen, který v ČR nemůže nabídnout zdaleka každý:

 • Již několik let opakovaně přednášíme pro Zemědělský svaz ČR v rámci celorepublikových seminářů.
 • Každým rokem prezentujeme pro studenty České zemědělské univerzity o tématech spojených s odchovem telat.
 • Provádíme školení v zahraničních komerčních firmách, pro které jsou důležité nejen jejich produkty, ale taktéž kvalita odborných znalostí jejich zaměstnanců.
 • Na webu MTS v sekci ’Články’ máme desítky odborných překladů i vlastních autorských publikací věnujících se (nejen) problematice odchovu telat. To vše je po celé roky zdarma dostupné pro sebevzdělávání chovatelů. Stejně tak je možné na našem YouTube kanále najít videoreportáže ze zahraničních farem.
 • Poznatky, které platily před dvaceti, deseti či pěti lety pro nás nestačí. Zemědělství je dynamicky se rozvíjejícím oborem, a proto neustále sledujeme trendy v oboru a studujeme nejnovější vědecké publikace. Přesto nejsme vševědoucí. V případech, kdy něco nevíme, si nevymýšlíme, ale konzultujeme problémy se zahraničními experty, mezi které patří renomovaní veterináři, výživáři i univerzitní profesoři.
 • A v neposlední řadě – na každodenní bázi spolupracujeme s chovy po celé ČR, kde pomáháme řešit každodenní výzvy a problémy.  

 

Chovatelům nabízíme v mléčném odchovu telat komplexní poradenské služby zahrnující:

 • Vstupní audity chovu analyzující problémy a nedostatky, ale především potenciální návrhy pro nápravy. Samotný audit bez navazujícího sestaveného návodu pro zlepšení nemá žádný efekt.
 • Navrhování efektivních protokolů se zvláštním důrazem na jejich jednoduchost a blbuvzdornost.
 • Školení ošetřovatelů telat maximálně srozumitelnou formou vysvětlující postupy jejich práce.
 • Kontrolu efektivity sanitačních postupů pomocí měření luminometrem.
 • Pravidelná přeškolování – jsme toho názoru, že to, co odlišuje vskutku špičkové chovy, jsou právě pravidelná přeškolení utvrzující správné pracovní postupy, dodržování protokolů atp.
 • Účast na kontrolních dnech mléčných farem, nastavování dílčích plánů pro další období a jejich následné vyhodnocování.
 • V ČR i zahraničí pravidelně navštěvujeme různé typy teletníků a učíme se tím nejlepším způsobem – diskuzí s chovateli o tom „Co by dnes udělali jinak?”. Aktivně se podílíme na přípravách projektů rekonstrukcí či novostaveb teletníků a přinášíme do procesu tolik důležitý vhled detailní znalosti telat. Už jsme viděli příliš mnoho teletníků, které sice vypadaly dobře na papíře, ale realita byla opačná. Vyvarujte se těmto přešlapům a spolu se zkušeným projektantem zapojte do procesu i specialistu na telata, díky kterému bude zajištěna maximální funkčnost. Investice do teletníku je mnohdy nemalá – ujistěte se, že její potenciál bude využit naplno.

 

Pro více informací se obraťte přímo na Ing. Tomáše Novotného (+420 728 299 432; tom@mtssro.cz).