Krmný doplněk pro telata

Každé otelení je vysoce stresový okamžik nejen pro krávu, ale i pro tele samotné – obtížné otelení (dystokie) či narození se během zimy do nízkých teplot výrazně zvyšuje riziko nízké životaschopnosti novorozenců. Především v masných, občas ale i v mléčných chovech se tak rodí telata, která mají výrazné obtíže hned od počátku. Každý chovatel velice dobře ví, že bez zváštní péče tato telata budou výrazně zaostávat proti vrstevníkům a v konečném důsledku to může být i důvod, proč jsou nakonec z chovu vyřazena. Pro telata je naprosto zásadní se co nejrychleji po narození postavit, vyhledat matku a napít se první dávky životadárného kolostra. Těžce narozená telata jsou ovšem výrazně pomalejší a jejich sací reflex je dosti slabý. Často se rodí přidušená, což je následkem celkové tělesné hypoxie, která omezuje funkci mozku, střevního traktu a dalších orgánových soustav.

 

Calf Perk je ve formě pasty velice jednoduchý na podání a poskytuje telatům okamžitý energetický stimulant, který přirozeně zvyšuje tělesnou teplotu a dechovou frekvenci. Obsažené efektivní látky přírodního původu na bázi kofeinu mají stejný efekt, který známe sami z každodenního života. Jak se ráno cítíte před prvním šálkem kávy? Calf Perk má zkrátka má za cíl telata co nejdříve postavit na nohy a doslova nastartovat do života.

 

Historie tohoto unikátního produktu s patentovanou technologií vychází z výzkumů, ve kterých renomovaná odbornice Dr. Scheila McGuirk (University of Wisconsin, School of Veterinary Medicine) předpokládala přínosy léčby apnoe (zpomalené či nepravidelné dýchání) u novorozených dětí.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • koncentrovaná forma silného přírodního stimulantu
 • jednoduchá a rychlá aplikace
 • zvýšení životaschopnosti telat podpora sacího reflexu
 • efekt dlouhodobě ověřený a používaný v humánní medicíně
 • unikátní zdroj energie
 • bez negativních efektů na vstřebávání imunoglobulinů

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • novorozená telata, která potřebují rychlou podporu vitality
 • těžce narozená telata
 • dvojčata
 • během nízkých teplot
 • letargická, apatická telata

Krmný doplněk pro telata

Efektivní profitabilita odchovu telat stojí na dvou základních bodech – prevence, popř. včasné řešení onemocnění a maximální podpora denních přírůstků. Retrospektivní studie dokládají přímou korelaci mezi kvalitou mléčného odchovu a výší užitkovosti na prvních dvou laktacích. Jednoduše řečeno – chyby se nepromíjejí a ovlivňují projevení plného genetického potenciálu zvířete. Pomineme-li částečně nevyhnutelné dietetické průjmy při změnách krmení, tak závažnější problém představují infekční příčiny vzniklé patogenními organismy (bakterie, viry, prvoci), které způsobují ztráty tekutin, energie a minerálů, poškozují trávicí epitel a celkově tak oslabují imunitní systém telat. Použití antibiotik pro léčbu průjmů je velice častou metodou, avšak ty mohou efektivně působit pouze proti bakteriálním původcům. V případě virů a prvoků jsou tak nejen zcela nefunkční, ale naopak svými negativnými následky telata ještě více oslabí. Neselektivní ATB mají za následek usmrcení všech bakterií, včetně prospěšných probiotik, a telatům poté trvá mnohem déle si opět vytvořit funkční střevní mikroflóru. Z toho důvodu by měla před nasazením ATB předcházet diagnostika původce, jelikož zdaleka ne pokaždé je onemocnění primárně způsobeno bakteriálním původcem.

 

Calf Renova obsahuje přírodní extrakty z oreganového oleje, který má silné antibakteriální účinky. Obrovskou výhodou oproti antibiotikům je selektivní účinnost pouze proti G- bakteriím, zejména E. coli (a Salmonella). K přemnožení E. coli dochází u středních až těžších průjmů zpravidla pokaždé – je totiž přirozenou součástí střevní mikroflóry. Tzn., že i v případech, kdy je primárním původcem virus či prvok, tak v pokročilých fázích onemocnění můžeme sledovat současné, sekundární přemnožení bakterií. Oreganový olej je zaprvé velice dobrou možností prevence tam, kde by naopak nasazení ATB bylo naprosto nevhodné. Zadruhé – v případech potvrzeného bakteriálního přemnožení, které je s postupem onemocnění stále pravděpodobnější, odvede svoji práci bez negativních následků ATB. Calf Renova je prvním z produktů kompletního protokolu MTS pro průjmová telata. Úkolem je vyčistit trávicí trakt od škodlivých bakterií a současně podpořit zdravou mikroflóru pomocí obsažených probiotik. Vyřešení příčin onemocnění (=přemnožení patogenů), by mělo být zákonitě prvotním krokem v řešení průjmů.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • extrahovaný oreganový olej (carvacol a thymol)
  • čistí trávicí trakt od škodlivých bakterií a předchází rozvoji virů a patogenů
  • účinný antioxidant pro posílení imunity
 • zdroj probiotik – bakterie Bacillus subtilis a licheniformis
  • po vyčištění střevního prostředí okamžitě osazují trávicí mikroflóru
  • stabilizují rovnováhu ve střevním traktu a podporují rychlé vstřebávání živin
 • obsahuje fermentační extrakty a buněčné složky kvasinek Saccharomyces cerevisiae, které spolu se specializovaný proteinem posilují obranyschopnost a zabraňují přemnožení patogenů

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • při prvních příznacích průjmu jako první produkt protokolu MTS pro telata
 • preventivně v obdobích vyššího stresu – změny krmení, přesuny, zákroky
 • ve fázích lehčích až středně těžkých průjmů

Krmný doplněk pro telata

Průjmová onemocnění představují nejčastější zdravotní problém při odchovu mléčných telat. Z celkového podílu uhynulých telat jsou zodpovědné dokonce v 60ti % případů. Zatímco řešení příčin onemocnění (působení specifických patogenů) vyžaduje veliké úsilí podložené správnou diagnostikou, tak léčba příčin průjmů je relativně velice jednoduchá, levná a přímočará. Působením patogenů dochází k poškození střevního epitelu, který není schopen absorbovat elektrolyty (minerály), vodu a živiny a nebo se jich naopak tělo dokonce zbavuje. Každé průjmové onemocnění, bez ohledu na původce, má vždy za následek dehydrataci, ztrátu elektrolytů a energie a především acidózu krve, která je tím hlavním, skrytým problémem. Překyselená, zahuštěná krev není logicky schopna dostatečně efektivně rozvádět potřebný kyslík, tekutiny a další živiny po těle a je zodpovědná za postupně se zvyšující slábnutí organizmu.

 

Orální elektrolyt by měl být svým složením tudíž postaven tak, aby byl schopen výše zmíněné body vyřešit.

 

V nabídce komerčně dostupných elektrolytů můžeme ovšem najít často zásadní rozdíly a některé produkty obsahují dokonce přísady, které léčbu nemohou urychlit (probiotika) a nebo mají dokonce negativní vliv (vláknina). To vše je podloženo novějšími poznatky a odbornými pracemi. I v samotném doporučeném použití produktů u některých výrobců přežívají pokyny, které jsou již dávno vyvráceny. Nemalá část výrobců stále chovatelům doporučuje omezení krmení mléka na 1-2 dny u každého průjmového telete. Ačkoliv je průjmové onemocnění problém, tak žádný, byť sebelepší, elektrolyt neobsahuje tuky, bílkoviny, vitaminy, růstové faktory, hormony atp., které jsou zcela nezbytné pro zajištění růstu telat. Omezení krmení mléka je tak zcela v rozporu s tvrzeními odborníků a expertů na odchov mléčných telat. Aby problematika elektrolytů byla ještě složitější, tak navíc velké množství elektrolytů by, vzhledem k použitým alkalizačním činidlům, mělo být krmeno pouze do vody a nikoliv do mléka.

 

BlueLite ReplenishM je vysoce kvalitní elektrolyt, jehož složení bylo postaveno na základě rozsáhlé, nekomerční studie tak, aby odpovídalo nejnovějším poznatkům o potřebách průjmových telat. Naprosto spolehlivě tak řeší dehydrataci, nedostatek energie a minerálů a především acidózu krve. Tekutá forma výrazně usnadňuje práci i čas ošetřovatelů při přípravě. Podání je možné do vody i mléka.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • alkalizační činidla acetát a propionát sodný zajišťují korekci acidózy a oproti běžně používanému bikarbonátu (hydrogen-uhličitan sodný) májí výrazné výhody:
  • zprostředkování absorpce sodíku
  • udržují nízké (kyselé) pH ve slezu, které brání přemnožení patogenů a díky kterému se efektivně tráví mléčný kasein – bikarbonát/citrát sodný pH zvyšují
  • poskytuje neutrální aminokyseliny (glycin) jako další přenašeče sodíku
 • má optimální hladinu osmolality (400 mOsm/l)) pro bezproblémové použití v mléce
 • tekutá forma zajišťuje jednoduché rozmíchání a šetří čas i práci ošetřovatelů
 • aplikace možná ve vodě i mléce a nevyžaduje omezení krmení mléka

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • pro prevenci průjmových onemocnění
 • rychlé řešení průjmů v jakékoliv fázi onemocnění
 • v ostatních případech dehydratace – tepelný stres, přesuny, zákroky,…

Krmný doplněk pro telata

Během prvních dnů a týdnů života se telata potýkají s celou řadou stresových okamžiků, které vyvolávají vždy, bez ohledu na původ, naprosto totožnou reakci – omezení příjmu krmiva a vody. V závislosti na délce trvání nepohody a síle stresového faktoru s postupem času roste míra dehydratace a nedostatku energie. V případě, že se telata současně potýkají s vyšším infekčním tlakem, riziko problémů výrazně narůstá. Imunitní systém telat je teprve ve fázi vývoje a na svou funkci a rozvoj vyžaduje velké množství energie. Pokud nemá tělo dostatek tekutin a živin – z jakékoholiv důvodu – obranyschopnost organizmu je ohrožena. Přitom spektrum patogenů způsobujících celou řadu onemocnění (především respirační a průjmová) je zde opravdu široké. Průjmy u mléčných telat mají dvě odlišné cesty vzniku. První jsou tzv. dietetické průjmy, které jsou kombinací chyb managementu (špatná kvalita krmiva, nevhodná teplota, nedostatečně rozmíchaná MKS) a nutných změn v krmení (nejčastěji přechod z mleziva na mléko/MKS). Poslední jmenovaná příčina je v podstatě zákonitá a nevyhnutelná. Trávicí trakt telat se musí při každé úpravě krmení přizpůsobit i skladbou střevní mikroflóry a do té doby, než je adaptace dokončena, projevují se příznaky horší konzistencí výkalů, mírnou dehydratací a nedostatkem energie. Tyto případy naštěstí nepředstavují větší riziko samy o sobě. Problém ale začíná v momentě, kdy představuje mírné oslabení organizmu vstupní bránu pro infekční patogeny. Důvodů, proč i v případech dietetických průjmů podávat telatům elektrolyty, je více. Nejen, že se tělu během průjmů poskytne dodatečný zdroj tekutin, energie a minerálů, ale velice důležitá je právě podpora imunitního systému, aby nedošlo k přerodu průjmů z dietetických na infekční.

 

BlueLite C HydraTabs je velice chutný elektrolyt v té nejjednodušší možné formě přípravy – šumivých tablet. Pro ošetřovatele tak představuje výraznou úsporu práce i času – bez nutnosti odměřování a bez rozmíchávání. Obsahuje hned několik energetických zdrojů doplněných o alkalizační činidlo pro napravení acidózy a je tak vhodným prostředkem pro zajištění rehydratace a podporu zdravého a efektivního prostředí v trávicím traktu. HydraTabs jsou skvělou variantou pro ty, kteří chtějí řešit především lehké, začínající průjmy a nebo jim úplně předcházet pomocí efektivního prevenčního protokolu (=pro-aktivní podání elektrolytu). Skvěle se ale hodí i na ostatní případy, kde potřebujeme telatům doplnit tekutiny a energii – tepelný stres, přesuny, manipulace, období odstavu – to vše jsou okamžiky, které bude doprovázet stres.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • šumivá a vysoce rozpustná tableta nevyžaduje žádné rozmíchávání ani dávkování
 • vysoká chutnost speciálně určená pro telata – krmení do vody
 • aktivní rehydratace telat v obdobích vysokého stresu
  • průjmová onemocnění
  • tepelný stres, přesuny, zákroky 

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • pro prevenci průjmových onemocnění
 • rychlé a jednoduché řešení vzniklých průjmů
 • skvělý prostředek podpory během tepelného stresu
 • podpora organizmu během stresových období

Krmný doplněk pro telata

Efektivní profitabilita odchovu telat stojí na dvou základních kamenech – vyvarování se, pokud možno co nejvíce, různým onemocněním a na intenzifikaci růstu a vývoje pomocí lepší konverze krmiva. Během prvních 2 měsíců věku zažívají telata více změn a úprav krmné dávky, než za celý zbytek života. Z prvních pár dní kolostrální výživy přechází na plnotučné mléko či mléčnou krmnou směs. Poté nabízíme telatům stále větší množství granulovaného starteru a k dispozici můžeme přidat kvalitní seno. Co nejšetrněji provedeným a postupným odstavem jalovičky konečně přechází kolem věku dvou měsíců na plně rostlinnou stranu. Detailní pohled do trávicího traktu je ještě mnohem dramatičtější. Každé tele se rodí de-facto jako monogastr s jedním funkčním žaludkem a ostatní části předžaludků jsou zakrnělé. Avšak jejich kompletní rozvoj musí být v podstatě dokončen za pouhých 8-10 týdnů, kdy dominantní funkci přebírá již plně vyvinutý bachor. Tato úžasná přeměna v přežvýkavce se neděje mávnutím kouzelnou hůlkou…

 

Hlavní podíl na stimulaci rozvoje povrchu předžaludků a zvětšování jejich trávicí plochy (mikroklků) mají především laktáty a butiráty, které jsou produkované také enterokoky (Enterococcus faecium) a dalšími bakteriemi rodu Bacillus (B. subilis, B. licheniformis). V okamžiku dostatečného rozvoje kvality a povrchu předžaludků jsou telata schopna trávit nejen mléko, ale postupně i malé množství starteru, sena a následně objemného rostlinného krmiva. K tomu je potřebná právě aktivita již zmíněných probiotických bakterií a tedy i jejich co nejvyšší koncentrace v trávicím traktu.

 

Nezastupitelný význam mají probiotika i v rámci prevence onemocnění a nebo rychlejšího zotavení po nemoci. Každé tele, které prodělá průjmové či jiné onemocnění v brzkém věku, bude natrvalo negativně ovlivněno a nikdy nebude moci dosáhnout plného genetického potenciálu. U přidávání koncentrovaných probiotik je prokázán jednoznačný efekt na prevenci vzniku onemocnění. Stejně tak působí i na rychlejší zotavení po prodělané nemoci.

 

Calf preRD je komplexní směs koncentrovaných probiotik, prebiotik a vitaminů poskládaných specificky pro rychlejší rozvoj bachorových papil, pro co nejefektivnější příjem a konverzi sušiny, ke zlepšení přírůstků a pro omezení (a prevenci) zažívacích potíží telat.  Calf preRD obsahuje DFM organismy (přímo krmené mikroby) a využívá tak živé bakterie k udržení zdravého prostředí trávicího traktu. Zároveň, pomocí specializovaného proteinu, ochraňuje trávicí soustavu proti patogenům, které přímo způsobují průjmy nebo se podílí na oslabení imunitního systému.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • obsahuje trávicí enzymy a antioxidanty pro podporu imunitního systému
 • obsahuje koncentrované kolonie živých bakterií (Enterococcus f. a Bacillus s. a Bacillus l.)
 • každodenní krmení probiotik prokazatelně dosahuje rychlejšího vývoje bachorových papil, vyššího příjmu sušiny, větších přírůstků telat a tedy zvýšení profitability celého odchovu telat
 • specializovaný protein udržuje zdravý trávicí trakt a brání ho proti přemnožení patogenů

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • k podpoře rychlejšího rozvoje předžaludků
 • během celého mléčného odchovu pro lepší intenzitu růstu
 • prevence udržení zdravého trávení
 • osazení trávicího traktu prospěšnými bakteriemi

Krmný doplněk pro krávy

Dostatečné zavodnění organizmu je obzvláště pro dojený skot zcela zásadním klíčem pro zdraví i užitkovost stáda. V období nadměrného stresu či během onemocnění u krav výrazně klesá příjem vody i krmiva, což má za následek oslabení imunitního systému a propad v užitkovosti. V takových případech krávy potřebují okamžitou podporu, která co nejdříve doplní potřebné živiny a tekutiny. BlueLite Forte® je prémiový produkt určený k rychlé rehydrataci a podpoře imunity ve formě jednorázového, chutného nápoje určeného k volnému vypití.

 

Vlastnosti & benefity:

 • vysoká chutnost
 • jednorázové 500 g sáčky
 • speciálně určen pro podporu rehydratace a imunitní funkce
 • snadná a rychlá příprava, bezproblémová rozpustnost
 • zdroj elektrolytů a osmolytů, vysokého množství vápníku, draslíku a sodíku

 

Doporučené použití:

 • krávy po otelení
 • během stresových událostí (léčba pomocí ATB, po operacích a vakcinacích, úpravě paznehtů atp.)
 • v sekci nemocných krav jako podporu rehydratace a doplnění základních živin

 

Určení a dávkování:

Rozmíchejte celý 500 g sáček ve 20 litrech teplé vody a podejte jako volný nápoj.

 

Balení:      1 bedna = 30 jednorázových sáčků

Krmný doplněk pro krávy

Během otelení ztrácí dojnice velkou porci nepostradatelných živin, které potřebuje k překonání porodu, případných poporodních problémů, ale také pro zajištění mléčné produkce. Obrovská zátěž, v důsledku rychle rostoucí produkce mléka, je o to více prohloubena výrazným omezením příjem tekutin a krmiva okolo porodu. S drastickou proměnou fungování metabolizmu se vysokoprodukční dojnice musí vypořádat vlastními silami a ne každá to bohužel zvládne. Roste riziko prohloubení ketózy, steatózy, mléčné horečky a dalších metabolických problémů. Nejnovější klinické poznatky dokládají, že až 70 % vysokoužitkových dojnic má subklinickou (skrytou) formu hypokalcémie, která negativně působí na funkci trávicí, svalové i imunitní soustavy. Optimální prevence je podávání co nejkvalitnějších poporodních nápojů, které jsou komplexní kombinací tekutin a živin. Celá řada chovatelů ovšem z praktických důvodů nemůže porodní nápoje/drenče podávat. Hledají jednoduché a rychlé řešení, kterými jsou nejčastěji bolusy/500 ml lahve.

 

YMCP Vitall je unikátní bolus na trhu, jelikož jako jediný obsahuje živé kvasinky. Oproti ostatním bolusům či 500 ml nápojům tak navíc zajišťuje ještě okamžité nastartování bachorového trávení, které je klíčem k prevenci metabolických onemocnění způsobených drastickým nedostatkem energie okamžitě po otelení. Zdroj živých kvasinek, hořčíku, vápníku, draslíku, niacinu a dalších esenciálních živin potřebných k usnadnění bezproblémového poporodního období a co nejlepšího přechodu do vysoké laktace. Okamžitě dostupný vápník pomáhá dojnicím vyrovnat se s riziky hypokalcémie. Vysokoužitkové dojnice vyžadují okamžitě po otelení ale mnohem více, než pouze energii a vápník, na kterých je postavena naprostá většina jiných bolusů či nápojů. YMCP Vitall je nejlepší volbou pro ty, kteří se spokojí pouze s tím nejlepším. Produkt je také nabízen ve formě velkoobjemového nápoje/drenče Fresh Cow YMCP.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • 30 miliard živých kvasinek Saccharomyces Cerevisiae pro okamžité nastartování trávení v bachoru, aktivní stimulaci příjmu sušiny a lepší konverzi živin
 • fermentační extrakty Aspergillus Oryzae aktivně blokují navázání patogenů na stěnu mikroklků a podporují rozvoj dalších bakterií trávících vlákninu, která je hlavním zdrojem energie
 • 44 g vápníku ve 2 různých zdrojích (CaCl a CaCO3) okamžitě zvyšuje dostupný vápník v krvi a drží hladinu i po delší dobu
 • hořčík je nezbytný pro lepší absorpci a využitelnost vápníku a funkci svalové a nervové soustavy
 • draslík má za úkol správnou funkci energetického metabolizmu a podporuje příjem tekutin
 • niacin ochraňuje játra a slouží k prevenci ketózy
 • zdroj rychlé energie a vitaminu E

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • podpora krav okamžitě po otelení
 • efektivní prevence hypokalcémie (mléčné horečky)
 • skvělá alternativa v případě nočních porodů, kdy není možní podat nápoj
 • doplnění hlavních minerálů
 • okamžité nastartování bachorového trávení

Krmný doplněk pro krávy

Během otelení ztrácí dojnice velkou porci nepostradatelných živin, které potřebuje k překonání porodu, případných poporodních problémů, ale také pro zajištění mléčné produkce. Obrovská zátěž, v důsledku rychle rostoucí produkce mléka, deficit tekutin a živin ještě více prohlubuje. Do jisté míry je toto období zcela fyziologické a přirozené, ovšem vlivem intenzivního šlechtění na mléko představuje dlouhodobá negativní energetická balance velice závažná rizika. S drastickou proměnou fungování metabolizmu se vysokoprodukční dojnice musí vypořádat vlastními silami a ne každá to bohužel zvládne. Roste riziko prohloubení ketózy, steatózy, mléčné horečky a dalších metabolických problémů, které se v prvních týdnech běžně vyskytují. Krávy vyrovnávají nedostatek živin až poté, co se příjem energie z krmení vyrovná jejímu výdeji, a to je zhruba kolem 100. – 120. dne laktace. Přitom nejnovější poznatky dokládají, že až 70 % vysokoužitkových dojnic má subklinickou (skrytou) formu hypokalcémie, která negativně působí na funkci trávicí, svalové i imunitní soustavy. Velice jednoduchá prevence je aplikace bolusů a nebo, v optimálním případě, co nejkvalitnějších poporodních nápojů, které poskytují výrazně větší podporu organizmu.

 

Fresh Cow YMCP je komplexní krmný doplněk, který byl navržen specielně pro podporu zdravotního stavu během těch nejnáročnějších podmínek. Zdroj živých kvasinek, hořčíku, vápníku, draslíku, niacinu a dalších esenciálních živin potřebných k usnadnění bezproblémového poporodního období a co nejlepšího přechodu do vysoké laktace. Pomocí živých kvasinek dochází k rychlé kolonizaci bachoru přínosnými organismy, které stimulují trávení a zvyšují konverzi živin. Vápník pomáhá dojnicím vyrovnat se s riziky hypokalcémie. Vysokoužitkové dojnice vyžadují okamžitě po otelení ale mnohem více, než pouze energii a vápník, na kterých je postavena naprostá většina poporodních nápojů. YMCP je nejlepší volbou pro ty, kteří se spokojí pouze s tím nejlepším. Produkt je nabízen ve formě nápoje a nebo (od 2020) i unikátního bolusu YMCP Vitall.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • 30 miliard vysoce efektivních, živých kvasinek Saccharomyces Cerevisiae pro okamžité nastartování plného trávení v bachoru, aktivní stimulace příjmu sušiny a lepší konverze živin
 • fermentační extrakty Aspergillus Oryzae aktivně blokují navázání patogenů na stěnu mikroklků a podporují rozvoj dalších bakterií trávících vlákninu, která je hlavním zdrojem energie
 • podání s vodou představuje obrovský zdroj tekutin pro dehydratovaný organizmus
 • 60 g vápníku (forma prášku) ve 4 různých zdrojích pro rychlé i dlouhodobé zásobení
 • hořčík je nezbytný pro lepší absorpci a využití vápníku
 • draslík má za úkol správnou funkci energetického metabolizmu a podporuje příjem tekutin
 • niacin ochraňuje játra a slouží k prevenci ketózy

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • komplexní podpora dojnic okamžitě po otelení
 • efektivní prevence hypokalcémie (mléčné horečky)
 • při léčbě všech metabolických onemocnění
 • pro rychlé zotavení nemocných krav
 • plnohodnotný nálev po veterinárním zákroku

Do roku 2020 prodávaný pod názvem TriStart.

Krmný doplněk pro krávy

Kdykoliv jsou krávy vystaveny stresovému působení (tepelný stres, zákroky, přesuny, změny skupin atp.) či přímo v případě onemocnění, tak na tyto změny okamžitě reagují v první řadě bachorové mikroorganismy. Jejich funkce a aktivita je založena na velice citlivé rovnováze vnitřních i vnějších podmínek. Trávení pomocí mikroorganizmů, na kterých jsou přežvýkavci zcela závislí, poskytuje zvířeti až 80 % veškeré energie. Jejich správné fungování je tak pro zdravotní stav i užitkovost naprosto kritické. Pokud dojde k narušení podmínek v bachoru (teplota, pH, špatné krmivo,…), projeví se tyto negativní vlivy okamžitě – část mikroflóry pomře a bachor není schopen využívat svůj plný potenciál. Následky jsou jednoduše zpozorovatelné. Dochází k poklesu příjmu a konverze krmiva, z čehož plynou okamžité ztráty mléčné produkce. Chovatelé mohou v praxi tyto ztráty sledovat pomocí systémů monitorujících přežvykování a nebo i jednoduše díky datům o nádoji z posledního dojení. Těmto výpadkům není prakticky možné se vyhnout, jelikož jsou způsobeny nespočtem faktorů. Pokud máme podezření na problém, je nejlepší reakcí zvíře zkontrolovat a zjistit, zda se jedná pouze o malý výpadek v bachoru a nebo o začátek většího metabolického problému. Prioritou v případech jednoduchých výpadků bachoru je co nejdříve stimulovat správné trávení, opět přimět zvířata k dostatečnému příjmu sušiny a k návratu do profitabilní produkce. Ovšem v případě shledání větších problémů (počátek onemocnění), doporučujme produkt Fresh Cow YMCP, který je k tomu přímo určen (viz následující produkt).

 

RYCaps jsou okamžitým zdrojem probiotik – aktivních, lyofilizovaných kvasinek určených k rychlé obnově bachoru a podpoře příjmu krmiva. DFM organismy (přímo zkrmitelné mikroby) napomáhají také kolonizaci bachoru dalšími prospěšnými bakteriemi. Každý bolus RYCaps obsahuje 30 miliard živých, aktivních kvasinek a 6 g niacinu v koncentrované formě (prevence ketózy). Dále je zdrojem kvasinkových kultur, které vyživují bachorovou mikroflóru, což výrazně zvyšuje a zefektivňuje konverzi živin krmiva.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • 30 miliard vysoce efektivních, živých kvasinek Saccharomyces Cerevisiae
  • okamžité nastartování plného trávení v bachoru
  • aktivní stimulace příjmu sušiny a lepší konverze krmiva
 • fermentační extrakty Aspergillus Oryzae
  • aktivně blokují navázání patogenů na stěnu mikroklků
  • podporují rozvoj bakterií trávících vlákninu
 • niacin ochraňuje játra a slouží k prevenci ketózy
 • vitamín B podporuje dobrý zdravotní stav během období stresu

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • okamžité řešení jednoduchých disbalancí trávení
 • pro obnovení výpadků v příjmu krmiva/produkci mléka
 • stimulace příjmu krmiva po otelení
 • pro zlepšení konverze krmiva
 • v oddělení nemocných krav pro stimulaci bachoru (i při léčbě ATB!)

Krmný doplněk pro krávy

V obdobích vysoké zátěže (otelení, onemocnění, tepelný stres,…) je první reakcí organismu dojnic omezení příjmu vody a krmiva, což má za následek okamžité ztráty mléčné produkce a především silný energetický deficit. Pokud se celková dehydratace a nedostatek energie dále prohlubuje, má velice negativní vliv na imunitní systém a reprodukci plemenic. Nejlepší možností prevence těchto problémů je zajistit, aby krávy v obdobích zvýšeného stresu neomezovaly příjem tekutin a sušiny a byly tak stále schopny maximálně pokrýt potřeby pro produkci mléka a funkci imunitního systému.

 

BlueLite Transition Pellets jsou zdrojem elektrolytů, energie a probiotik. Vznikly kombinací produktů na bázi konceptu BlueLite efektivní rehydratace a konceptu probiotické podpory pomocí živých, aktivních kvasinek. Prostřednictvím jednoho produktu tak  máte možnost zajistit dostatečný příjem tekutin a k tomu navíc výrazně stimulovat správné trávení a vyšší příjem sušiny, což v konečném důsledku vede k té nejefektivnější podpoře vysoké mléčné produkce doprovázené i lepším zdravotním a reprodukčním stavem zvířat. Transition Pellets jsou prostředkem, jak dát plemenicím vše potřebné pro překonání stresových podmínek v obdobích vysokého tepelného stresu a nebo během tranzitní periody.

 

EXPERIMENT V AGRO ZÁHOŘÍ – ozkoušeno na chovu v ČR

Faremní pokus ve spolupráci s Agro Záhoří byl proběhnul v létě 2016. Produkty se krmily průměrně 16 dní před a 16 dní po porodu. Již na základě 100 denních výsledků laktace byl výrazný rozdíl u pokusné skupiny krav (108 litrů mléka na kus více). U prvotelek byl navíc tento rozdíl + 205 kg mléka. U pokusné skupiny byla také zaznamenána za prvních 100 dní nižší brakace krav. Po vyhodnocení celé normované laktace bylo zjištěno o 271 kg mléka více u plemenic, kterým byly produkty podávány pouhých 32 dní okolo porodu. Samotné prvotelky za celou laktaci nadojily dokonce o 840 kg mléka více! Cenová kalkulace odhadla, že příznivý efekt BL Transition Pellets zaplatil za své náklady již kolem stého dne laktace! Podrobnější informace o experimentu jsme publikovali v katalogu a je k prohlédnutí na i webu.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • obsahuje DFM organismy (přímo krmené mikroby) pro efektivnější trávení a podporu příjmu krmiva
 • elektrolyty stimulují hydrataci a udržují správný koloběh tekutin v těle
 • vysoce efektivní šarže živých, aktivních kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 • fermentační extrakty z Aspergillus oryzae aktivně blokují navázání patogenů na střevní mikroklky
 • stimuluje optimální trávení a usnadňuje rozklad cukrů, tuků a bílkovin v krmivu
 • podpora funkce imunitního systému
 • pomáhá vyrovnat se s vysokým stresem v období rozdoje a letních veder
 • DCAD neutrální – může být použito bez úpravy krmné dávky

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • v tranzitním období okolo porodu
 • během období vysokého tepelného stresu
 • při změnách krmných dávek
 • pro plemenice nemocné nebo po veterinárním zákroku
 • před a po transportu

Krmný doplněk pro krávy

Tekutiny jsou hlavní složkou všech živočišných druhů a na celkové tělesné hmotnosti se podílejí u skotu až z 65-70 %. Voda je zcela esenciální živinou pro přežití organizmu a zatímco bez potravy lze přežít delší dobu, absence vody vede k úhynu již během několika dní. Není se čemu divit – je podstatnou součástí všech buněk, tkání, orgánů, veškeré chemické reakce probíhají v tekutém prostředí, je jedním z hlavních nosičů živin v těle. Voda je také hlavním nosičem krve (90 % krevní plazmy), mízy, hormonů, enzymů, sekretů i exkretů. A netřeba ani zmiňovat pro chovatele dojeného skotu tak důležité mléko, které se z 87 % skládá z vody. Další příklady její naprosté nezbytnosti již asi není třeba uvádět. Je tak zcela zásadní, aby měly krávy k dispozici neustále ad-libitum čisté a čerstvé vody. Jedině tak od nich můžeme očekávat poté užitkovost odpovídající jejich genetickému předpokladu. Jsou však období, kdy se krávy nacházejí v dlouho trvajícím stavu dehydratace – především v teplých letních měsících.

 

V obdobích vysoké zátěže (otelení, tepelný stres, nemoc,…) je první reakcí organismu krav omezení příjmu vody a krmiva, což má za následek okamžité ztráty mléčné produkce. Pokud se celková dehydratace dále prohlubuje, má velice negativní vliv na imunitní systém a reprodukci plemenic. Nejlepší možností prevence rozvoje těchto problémů je zajistit, aby krávy v obdobích zvýšeného stresu neomezily příjem tekutin a sušiny a byly tak stále schopny maximální produkce mléka.

 

Bovine BlueLite Pellets Max jsou zdrojem chutných a pufrovaných elektrolytů – především draslíku, sodíku a hořčíku. V kombinaci s více zdroji energie jako jsou dextróza, sacharóza a fruktóza poskytují krmné pelety zcela nezbytné živiny pro rehydrataci vyčerpaného organizmu během tepelného stresu. Následkem je stimulace příjmu vody a krmiva, opětovné zavodnění a kontrola rovnováhy tekutin. Zlepšení celkového zdravotního stavu se velice rychle projeví návratem plnohodnotné užitkovosti a lepší plodnosti, která během letních měsíců klesá. Pellets Max jsou prostředkem, jak dát plemenicím to nejdůležitější pro překonání stresových podmínek ať při vysokém tepelném stresu či jiných stresových událostí (po otelení, přesuny, zákroky, onemocnění), které jsou vždy spojené s celkovým nedostatkem vody v organizmu. Osmolyt betain zprostředkovává transport živin, minerálů a vody mezi buňkou a mezibuněčným prostorem a udržuje buněčný objem.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • patentovaná formulace pomáhá snižovat negativní následky tepelného stresu
 • chutné a pufrované elektrolyty stimulují hydrataci a udržují správný koloběh tekutin v těle
 • stimuluje rychlý příjem vody a krmiva
 • poskytuje více zdrojů energie pro rychlé zotavení a podporu tvorby mléka
 • dodává nezbytné živiny, minerály a vitamíny během rizikového období
 • podporuje funkci imunitního systému

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

 • během období vysokého tepelného stresu
 • okamžitě po otelení pro lepší start laktace
 • při změnách krmných dávek
 • pro plemenice nemocné nebo po veterinárním zákroku