DCAD aneb jak moc máte „nabitou“ krmnou dávku? Jednoduchý a účinný nástroj pro prevenci hypokalcémie

DCAD (Dietary Cation-Anion Difference), nebo-li nutriční poměr kationtů a aniontů, je metodou pro balancování krmné dávky z hlediska elektrických nábojů kationtů a aniontů. Tyto elektrické náboje ovlivňují pufrovací kapacitu a aciditu (kyselost) krve, která je důležitá pro udržení celkové acidobazické rovnováhy (pH) organismu. Tělo krávy si přirozeně vyrábí kyselé látky, které jsou za klidových podmínek vyvažovány rovnoměrným systémem zásaditých pufrů. Dochází tak k neutralizaci a vyvážení rovnováhy kyselin a zásad. Fungování tohoto samořídícího tělesného procesu je ale narušeno v obdobích, kdy je organizmus vystaven vysokému stresu (fyzickému i psychickému) a  kdy dochází k výraznější produkci kyselin, než kterou je tělo schopno samo jednoduše neutralizovat pomocí vlastních pufrů. Mezi nejdůležitější kationty s pozitivním el. nábojem patří draslík (K+) a sodík (Na+). Naopak záporně nabité anionty jsou především chór (Cl) a síra (S). Většina rovnic pracujících s elektrickým nábojem se zaměřuje na přidávání kationtů vápníku a draslíku a současné snižování aniontů síry a chlóru, aby se docílilo pozitivních hodnot DCAD.           

Vysokoprodukční dojnice mají v krvi mnohem vyšší poměr kyselin. Tento nárůst je přirozeným následkem zátěže na organismus. S vyšší spotřebou krmiva souvisí rostoucí produkce trávicích kyselin, které se později také vstřebávají do těla, kde zvyšují aciditu. Hydoregenuhličitany ve slinách zabraňují přirozeně vzniku vysoké acidózy. Při vysoké zátěži se ale často tento zásaditý pufr netvoří v dostatečném množství, aby vyrovnal hladinu kyselin. Z tohoto důvodu je důležité, aby složení krmné dávky podporovalo zdravou ruminaci a dostatečné přežvykování každého sousta – tedy podporu další tvorby pufrů ve slinách. Sledování úrovně DCAD a citlivé nastavení této hodnoty v krmivu může kravám pomoci v efektivnější neutralizaci kyselin.

Požadovaná úroveň DCAD je závislá na výši mléčné produkce. Pokud chceme podpořit příjem krmiva a produkci mléka, je optimální dosáhnout hodnot +35 až +45 mEq/100 g celkové sušiny krmiva u dojnic v rozdoji a během vysokoprodukční části laktace. Navíc i během období tepelného stresu mají krávy tendenci snížit příjem krmiva, čímž narůstají problémy s nízkým obsahem hydrogenuhličitanů v krvi a rostoucí bachorovou acidózou. Pozitivní hodnoty DCAD napomáhají k redukci těchto negativních efektů a podporují u dojnic příjem krmiva a produkci mléka.

Pro zvýšení pozitivní DCAD krmiva je potřeba přidávat vysoké dávky kationtů. Doplňkové zdroje sodíku a draslíku nebo obou prvků dohromady, bez přídatných sulfátů a chloridů, zvýší DCAD krmiva. Dojnice v období tepelného stresu ztrácejí veliké množství draslíku pocením a také prostřednictvím výdeje do mléka. Je tudíž nutné tyto ztráty vyrovnat a navýšit hodnoty draslíku i v celkové sušině krmiva. Draslík působí v těle jako hlavní elektrolyt – podporuje příjem vody, udržuje tekutiny v buňkách a celkový metabolizmus vody. Ochraňuje mimo jiné hormon inzulin, který se podílí na energetickém metabolozmu, proti jeho nadměrnému rozpadu. Důležité je i vědět, že draslík je minerál, který, na rozdíl od vápníku, tělo neumí ukládat v podobě tělesných rezerv a je tak přímo odkázán na vnější zdroje. Stejný princip platí např. i v případě hořčíku…

U suchostojných krav je naopak ideální zhruba 3 týdny před otelením nastavit negativní hodnotu DCAD. Cílem je vyvolání lehké metabolické acidózy, která má za následek „vyhladovění“ organismu po vápníku. Změnou KD a poměru DCAD po porodu se tak dociluje efektivnějšího využití kalcia z krmiva a kostí. Snížením DCAD na -8 až -12 mEq/100 g celkové sušiny krmiva dosáhneme lepšího metabolismu vápníku v těle. To může mít za následek nižší riziko výskytu mléčné horečky, otoku vemene, zadržené placenty a dislokace slezu. Navíc byly souběžně zaznamenány vyšší příjmy sušiny okamžitě po otelení. Pro snížení hodnoty DCAD je doporučeno omezení sodíku a draslíku a navýšení aniontů síry a chlóru. Tyto prvky mohou být podány buď ve formě přímého zkrmování aniontových solí nebo produktů, které požadované anionty obsahují. Pro více informací doporučujeme obrátit se na Vašeho výživáře, který by měl s tímto parametrem standardně pracovat v rámci běžných formulací krmné dávky.

 

Autor: Ing. Tomáš Novotný

 

 

                                               

Prevence hypokalcémie ve formě komplexního poporodního nápoje

 

Fresh Cow YMCP je komplexní krmný doplněk, který byl navržen specificky pro období té největší zátěže – po otelení, v případě mastitidy, ketózy a dalších onemocnění, veterinárních zákroků atp. Každá kráva před porodem omezuje příjem vody a sušiny, což znamená, že v momentu otelení se spolu s okamžitě nastupující laktací dostává do velice výrazného deficitu energie, hlavních živin a minerálů a především silné dehydratace. Právě toto období prvních několika dní po porodu je zcela kritické a rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Tedy, zda dojnice zvládne bezproblémový přechod do vysoké laktace a nebo dojde k rozvoji celé řady metabolických onemocnění (ketóza, mastitida, metritida, dislokace slezu, mléčná horečka atp.), které mají všechny přímou návaznost na nedostatek energie a tekutin ve stresovém období. Základem úspěchu je co nejrychlejší nastartování samotného trávení v bachoru, které kravám dodává až 80 % veškeré energie trávením vlákniny. Z toho důvodu obsahuje každá dávka YMCP 30 miliard živých kvasinek – ne pouze glukózu či jiné zdroje jednoduché a krátkodobě využitelné energie, které se vyskytují v běžných konkurenčních produktech.

Hlavní přínosy:

  • obsahuje 30 miliard živých kvasinek pro okamžité nastartování bachorového trávení a stimulaci příjmu velkého množství krmiva hned po otelení
  • 60 g vápníku ve 4 různých formách pro rychlé i pomalé uvolňování – proti rozvoji hypoklacémie a mléčného ulehnutí
  • hořčík je zcela nutný pro aktivní vstřebávání a efektivní využití vápníku
  • elektrolyt draslík pro energetický metabolizmus, podporu příjmu tekutin a jejich udržení v těle
  • niacin posiluje funkci jater a slouží k prevenci ketózy
  • 20-30 litrů vody představuje pro vyčerpaný organizmus ten největší přínos
  • fermentační extrakty z Aspergillus oryzae aktivně blokují navázání patogenů na střevní mikroklky
  • více zdrojů energie pro rychlé zásobení jejího nedostatku

 

Fresh Cow YMCP je nejlepší volbou pro ty, kteří se spokojí pouze s tím nejlepším!

Zpět na články

Tags:
,