Efektivní sanitační protokol u telat. Zdraví telat aneb jak zvládnout sanitaci „na jedničku“

Úvod

Co odlišuje nejčastěji farmy se zdravými telaty od těch, které mají velké problémy? Sanitace. Znamená sice větší investici do času stráveného úklidem a očistou prostorů  a pomůcek pro telata, avšak rozhodně patří mezi hlavní body, kterými lze dosáhnout bezproblémového a efektivního odchovu telat. Z logiky věci plyne, že čím nižší je infekční prostředí okolo novorozeného telete, tím nižší je i riziko, že v průběhu mléčného období onemocní.

Rizika číhají na každém kroku

Výkaly jsou nepřítelem číslo jedna – organizmy (viry, bakterie a prvoci) způsobující průjmy se šíří skrze výkaly infikovaných telat (a krav) do těch zdravých velice rychle. K čím většímu kontaktu dojde, tím spíše zdravé tele onemocní. Toto vystavení škodlivým organismům začíná nejčastěji přímo v samotné porodní sekci. Ne každá farma má po každém otelení čerstvě nastláno a většinou se tak telata mohou setkat hned v prvních vteřinách samostatného života s výkaly dospělých krav, které často infekční patogeny přenáší. Ty se mohou dostat do tlamy telete přímo, dotykem stěn, přes znečištěnou podestýlku, z krávy a dokonce, i když tele olizuje samo sebe.

Ruce ošetřovatelů jsou dalším  častým zdrojem infekce. Snažte se, aby ošetřovatelé neustále nosili jednorázové rukavice, které použijí pouze na ošetření jednoho telete. Stejné ruce, které se dotýkaly krávy, s nejvyšší pravděpodobností budou mít na sobě spoustu nečistot. Velice často jsou to ty samé ruce, které otevírají teleti tlamu při prvním krmení kolostra. Ve stejné chvíli tak poskytují infekčním agens nejjednodušší cestu přímo do těla telete. Zajistěte, aby byly jednorázové rukavice k dispozici neustále a aby si ošetřovatelé brali na každé tele nový pár.

Často mohou být zdrojem onemocnění porodní a krmící pomůcky nebo stěny porodního boxu, které nejsou dostatečně dobře omyty a slouží jako rezervoár bakterií. Může to být láhev s dudlíkem, dojící přístroj, okolní stěny, výhřevný box apod. Krmící pomůcky, které se používají každý den, musí být očištěny mezi každým jednotlivým krmením. Když vidíme, že telata dostávají průjem zhruba ve stejném věku, s nejvyšší pravděpodobností je příčinou něco, s čímž přicházejí telata do styku každodenně. Často se jedná o maličkosti, které byly přehlédnuty při procesu čištění. Pokud máte problémy s nemocnými telaty, pomožte jim právě pomocí pečlivé a kompletní sanitace.

Sestavení účinného protokolu sanitace

I když očista teletníku zní jako jednoduchý úkol, tak například zbavení se kapek mléka z různých povrchů je občas velice obtížné. Potřebujete horkou vodu, abyste odstranili tukové částice, avšak tato horká voda zároveň způsobí denaturaci (rozklad) bílkovin a v podstatě je připeče na povrch. Po takové očistě tak na povrchu zůstává proteinová vrstva, které si lidské oko nevšimne. A přesně takovýto biofilm (biologický povlak) je velice výživným substrátem pro růst bakterií.

Veterináři v USA vyvinuli pro potřebu amerických farem sanitační protokol o šesti krocích:

  • Prvním krokem je opláchnutí horkou vodou. Pokud můžete (např. u krmících pomůcek), namočte na chvíli vybavení do horké vody (+60 °C), která obsahuje chlorovaný alkalický detergent.
  • Poté opláchněte +60 °C vodou s chlorovaným alkalickým detergentem. Ujistěte se, že pořádně vydrhnete kartáčem všechny místa.
  • Budete potřebovat víc, než pouze jeden kartáč. Je důležité, abyste měli jeden na vyčištění vnitřku lahví, jeden na dudlíky, jeden na vnitřek jícnové sondy a jeden na kbelíky a další rovné povrchy.
  • Až budou všechny pomůcky vydrhnuty, opláchněte vše studenou vodou obsahující 50 ppm (částic/milion) oxidu chloričitého (chlordioxidu).
  • Poté nechte pomůcky dostatečně oschnout.
  • Posledním krokem je použití postřiku s 50 ppm roztoku oxidu chloričitého. Tento chlordioxid není nebezpečný pro zdraví telete a navíc zabraňuje rozvoji nežádoucích organismů.

Naprosto stejný proces by měl být použit i na sanitaci budek pro telata a porodní sekci. Tedy ostříkat, vydrhnout, ostříkat a použít postřik chloridu. Zde můžete použít 100 ppm roztok oxidu chloričitého, který je nejvhodnějším prostředkem pro sanitaci na farmě.

Odchov zdravých telat začíná v první řadě zajištěním nezávadného, čistého prostředí. Sanitace nemusí být zrovna nejoblíbenějším pracovním úkonem na farmě, ale rozhodně se vyplatí. Investice do času a úsilí za sebe zaplatí zdravějšími telaty.

 

Zdroj: Proctor, A. Fine-tune Your Calf Barn Cleaning Procedures. 2017. Progressive Dairyman.

Překlad: Ing. Tomáš Novotný

Zpět na články