Péče o profesionálního sportovce ve vaší stáji. Krmné doplňky TechMix a jejich význam pro zdraví a užitkovost dojnic

Úvod

Chovatelé mají dnes k dispozici krmné doplňky obrovské variability a různé kvality, od velkého počtu výživářských firem, z domova i ze světa. V tomto článku se poněkud obšírněji podíváme na to, co a proč MTS, firmu která se pohybuje 28 let v oboru genetiky a reprodukce, vedlo k rozhodnutí rozšířit svou nabídku o krmné doplňky. A proč si k tomu vybrala právě mezinárodní společnost TechMix, jejíž produkty se používají po celém světě, především pak na farmách Severní Ameriky. Výživářskou firmu, která věnuje svoji pozornost především na dvě klíčové oblasti stresových okamžiků: stimulaci příjmu a efektivity trávení krmiva a hydrataci zvířat, především v období stresu.

Za poslední tři dekády můžeme v ČR pozorovat, i díky skvělé práci našich chovatelů, až neuvěřitelný pokrok v celém segmentu mléčného průmyslu. Samotným managementem počínaje, přes používané technologie, vyšší kvalitu krmiva, přesnější sledování/řízení reprodukce, používání nejlepších otců plemenic a konče i stále efektivnějším odchovem jalovic a lepším zdravotním stavem plemenic. Výsledkem tohoto mnohaletého úspěšného úsilí je stoupající užitkovost, která se za poslední tři dekády v průměru více než zdvojnásobila a výjimkou už u nás nejsou chovy, které pravidelně dosahují přes 11, resp. 12 tisíc kilogramů mléka za normovanou laktaci. Nemalá část tohoto úspěchu byla umožněna otevřením hranic a fungováním svobodného trhu. Díky tomu v ČR mohly začít působit mezinárodní společnosti, které nám, díky jejich mnohaletému náskoku v oblasti know-how, napomohly srovnat krok se západními chovateli za mnohem kratší dobu, než jako trvalo jim samotným se propracovat k dosažení stejné užitkovosti. Díky trpělivé práci odborníků zahraničních firem v ČR či přímo českých specialistů a konzultantů, přenášejících poznatky do každodenní práce našich chovatelů, kteří neváhali cestovat za poznáním do světa a hlavně severní Ameriky, jsme se postupně propracovali do situace, kdy se české chovy mohou svými výsledky v řadě oblastí bez ostychu srovnávat se zeměmi západní Evropy.

Vyšší užitkovost se rovná lepší péče

Takto rapidně urychlený pokrok však „ruku v ruce“ s sebou nese také potřebu se o dojnice postarat mnohem lépe. Dnes už nemáme ve stáji krávy dojící v průměru 5 tisíc kg mléka, ale vysokoužitkové „továrny“ na mléko, které v našich nejlepších chovech dojí v průměru více jak dvojnásobek a v jednotlivých případech až čtyřnásobek! Na druhou stranu, díky nastavení dotací a příplatků přežívají i chovy, kde nedojí o mnoho více, než ten jednonásobek. Existuje tedy velký rozdíl nejen v genetické kvalitě stád, ale v tom, jak vysokou část jejich potenciálu chovatel využívá, respektive nevyužívá. V řadě stájí, starších či špatně rekonstruovaných, je využívání genetického potenciálu zásadně omezeno kvalitou vzduchu, kapacitou, větráním apod. Postavení nové stáje pro telata, jalovice a krávy není rychlou, jednoduchou a levnou záležitostí. Přesto nakonec tento krok čeká všechny farmy, pokud budou chtít zůstat konkurenceschopné. Do doby, než k tomu dojde, existují i jiné cesty, jak můžeme, relativně snadno, dojnicím pomoci vyrovnávat se lépe s omezujícími vnějšími podmínkami a souvisejícím stresem.

Řadou vědeckých studií bylo mnohokrát prokázáno, že určitá míra stresu je prospěšná. Prověřuje reakční schopnosti organizmu, udržuje ho bdělý a má dokonce pozitivní vliv na produktivitu (užitkovost). Zkrátka lenivý a bezstarostný život nejen že nefunguje (nejen v přírodě), ale není ani přínosný. Pokud ovšem působení stresu přesáhne zdravou míru, velice rychle se jeho vliv začne projevovat negativně.

Najít takovou míru stresu je samozřejmě obtížné, ale pro lepší představu si dejme příklad z oboru, kterým se všichni zabýváme. Udává se, že denní zátěž produkce mléka u holštýnské krávy se rovná metabolické zátěži člověka, který zaběhl maraton. Rozdíl je ale v tom, že dojnice tento maraton opakují den po dni. Máme tak vlastně ve stáji profesionální sportovce! Dokážeme si z našeho, v průměru laického pohledu asi představit, jaké péče se musí dostávat profesionálním atletům – kontrolovaná, pečlivě navržená strava, dostatek odpočinku, dohled fyzioterapeutů, špičkové podmínky pro trénink i regeneraci. Všimli jste si, že přesně o to samé bychom se měli snažit v chovu holštýnských krav? Výživáři, v závislosti na často neideální kvalitě objemných krmiv, detailně skládají krmnou dávku. Krávy by mimo dojení měly mít ve stáji naprostý klid pro odpočinek. Zootechnici a veterináři se snaží řešit každý zdravotní problém v jeho počátcích (senzory, obojky apod.). I názor na to, co jsou špičkové podmínky ustájení, se stále vyvíjí. A to jsou jen ty nejviditelnější aspekty. Stále zbývají i další – např. krmné doplňky stravy. Profesionální sportovci používají na každodenní bázi kloubní výživu, vitamíny, iontové nápoje, stimulanty výkonu, proteinové drinky atd. Jak často ale dáme dojnicím něco opravdu extra my? Většina chovatelů správně podává preventivně poporodní energetické nápoje. Jejich škála a kvalita je ovšem velmi variabilní. Ti znalejší chovatelé případně přidávají ještě vápníkové doplňky proti mléčné horečce. V pozadí stojí snaha dodat plemenicím něco navíc „před začátkem maratonu“. Stejně jako vytrvalostní běžci během maratonu, tak i dojnice potřebují nutně během laktace pravidelné „občerstvovací stanice“, protože i tomu nejnatrénovanějšímu běžci časem docházejí síly a během závodu přicházejí krizové okamžiky.

„Bachor nad zlato“

Hlavním a nejsilnějším stresem pro organismus dojné krávy je náročná laktace. Tím spíše, čím horší byla příprava.  Tím ale výčet stresorů rozhodně nekončí. Přesuny mezi skupinami, změny krmné dávky, tepelný stres, veterinární a zootechnické zákroky, sociální hierarchie stáda, onemocnění a mnoho dalších. A tím se konečně dostáváme k tomu, proč jsme si vybrali spolupráci právě s TechMix. Organizmus vysokoužitkové dojnice je citlivý na i minimální změny prostředí (složení KD, pH, teplota) – na které nuceně reagují především a v první řadě i miliardy mikroorganismů v jejím bachoru. Ne nadarmo se říká, že „nekrmíme krávu, ale krmíme bachor„. A právě bachorové mikroby, skládající se z kolonií bakterií, prvoků, hub a kvasinek, jsou velice citlivé na jakékoliv změny. Vzhledem k tomu, že až 70-80 % veškeré energie těla je stráveno právě v bachoru pomocí mikrobů, je naprosto zřejmé, že pokud bachor nefunguje na 100 %, nemůžeme to samé očekávat ani od krávy. Klíčem k profitabilní a vysoké produkci je udržet v maximální míře bachorovou mikroflóru funkční a zdravou, stabilní.

V našich silách ovšem není zaručit naprosto bezchybné podmínky. Krmení (kvalita) se občas nepovede, zvířata se musí ošetřovat a přesunovat mezi skupinami, v létě je příliš horko a v zimě naopak zima. Podmínky v bachoru se tak neustále mění. V případě, kdy dojde k příliš vysoké změně (zátěži/stresu), dojde i k narušení optimálního složení mikrobů a jejich produktivity. V praxi můžeme sledovat následky těchto výpadků denodenně, kdy mají dojnice na určitou dobu propady v příjmu sušiny, což můžeme evidovat poklesem produkce mléka. Těmto výpadkům se sice nemůžeme vyhnout, můžeme se jim ale snažit poměrně efektivně předcházet. A to např. tehdy, pokud budeme mít k ruce něco, co je schopné nejen aktivně napomáhat trávení živin, ale také navíc stimulovat růst dalších přínosných organismů. Pak budeme mít nakročeno k tomu, aby byla efektivita konverze krmiva a příjem sušiny co nejvyšší. Řeč je samozřejmě o použití probiotik, nejčastěji kvasinek. I mezi nimi je ale široká škála druhů s různou kvalitou „není kvasinka jako kvasinka„. Naprosto běžně se můžeme v praxi setkat např. s použitím pivovarských kvasnic jako probiotik. Jedná se avšak o vyždímané, mrtvé buňky z pivovarského průmyslu. I takové kvasnice budou v bachoru zpracovány, čímž poskytnou tělu určitý zdroj rychlé energie a proteinů. Jsou ale taková probiotika dostatečná? Pravděpodobně ne.

Špičková probiotika

TechMix používá ve svých produktech kvasinky rodu Saccharomyces Cerevisiae, které mají oproti pivovarským a řadě jiných kvasnic obrovský rozdíl. Jedná se o kvasinky od mezinárodního gigantu Lallemand, který vyrábí kvasinky pro všemožné účely – pivovarnictví, vinařství, potravinářství, farmakologii i živočišnou produkci. V našich produktech tak můžete nalézt druh kvasinek, který je speciálně vyšlechtěn pro svou funkci v bachoru. Jsou tedy mj. dva základní rozdíly mezi pivovarskými kvasnicemi a našimi kvasinkami. Tyto od Lallemandu jsou živé, vysušené (lyofilizované) a zaktivují se až v okamžiku styku s vodou (v bachoru). Poté nejen aktivně tráví potravu, ale také stimulují růst dalších organismů tím, že zajišťují anaerobní prostředí, které je pro správnou funkčnost bachoru zásadní.

Poté, co ze sebe kvasinky vyždímají všechny síly, jsou stráveny na proteiny a energii. Až v poslední fázi (po smrti) tedy sdílí úděl klasických pivovarských kvasnic. Probiotika v produktech TechMix se tedy skutečně podílejí na aktivním trávení bachoru, díky čemuž je možné dosáhnout mnohem efektivnějšího trávení přijatého krmiva a tím i vyšší konverzi (využitelnosti).

MTS vám nabízí možnost výběru několik produktů tohoto druhu:

  • Fresh Cow YMCP (poporodní nápoj) patří mezi bezkonkurenčně nejkvalitnější na českém trhu obsahující živé kvasinky, fermentační extrakty, energii, vitamíny, minerály a niacin
  • TriStart, stále oblíbenější jednorázový bolus, obsahující 30 miliard živých kvasinek, je okamžitým řešením pro výpadky příjmu krmiva.
  • BlueLite Transition Pelletspelety (aditivum do krmné dávky), v sobě kombinují efekt stimulace trávení (probiotika) a hydratace (elektrolyty), žádoucí pro nejvíce stresové okamžiky (okoloporodní období, onemocnění). V ČR byly otestovány s prokazatelným přínosem na farmě v Agro Záhoří.

Elektrolyty pro rychlou rehydrataci

Druhou a neméně významnou oblastí, na kterou se TechMix zaměřuje, je problematika rehydratace (zavodnění) pomocí elektrolytů. Říkáte si: „K čemu potřebují dojnice elektrolyty, když mají neustále k dispozici ad-libitum vodu?“ Vraťme se tedy krátce zase do lidské říše. Běžný člověk se během normálního dne naprosto obejde bez iontových nápojů (=elektrolytů), protože jeho energetický výdej a potřeba vody nejsou nijak výrazně navýšeny. Vrcholový sportovec má ale mnohem vyšší nároky, způsobené fyzickou námahou (=stresem), který na jeho tělo působí. Lidské tělo, jak víme, se skládá přibližně ze 70ti % z vody. Všechny tělní tkáně, buňky, hormony, sekrety, orgány, krev, kůže obsahují vodu. Ještě mnohem vyšší potřebu má ale dojnice, která musí denně obrovské množství vody zkonzumovat nejen pro vlastní záchovu, ale navíc pro tvorbu mléka, které se z 87 % skládá právě z vody. Stejně jako profesionální atlet užívá iontové nápoje, měli bychom kravám poskytovat zdroje elektrolytů. Elektrolyty jsou látky, které aktivně podporují příjem vody, regulují její fungování v těle a napomáhají transportu tekutin do buněk.  Jste si stále jistí, že kravám stačí pouze voda z napáječky…? Nemluvě o jejím dostatku, teplotě a kvalitě…

Zóna teplotního komfortu (tzv. termoneutrální zóna), při které tělo nemusí vynakládat energii na zahřívání se, popř. ochlazování se, je u dojených krav zhruba v rozmezí -15 až +20 °C. S vyšší užitkovostí logicky roste, i díky intenzivnějšímu metabolismu, produkce tepla, tudíž dojnice s vyšší užitkovostí preferují o něco nižší teploty. Proč bychom se nad tím měli pozastavit? Meteorologické statistiky dokládají, že jen za rok 2017 bylo naměřeno 142 dní, kdy denní teplota vystoupala na 20 °C, 91 dní z toho byla nad 25 °C a 39 dní dokonce nad 30 °C! Termín tepelný stres i pod tíhou těchto statistik nabírá najednou větších rozměrů, nemyslíte? Jste si o teď stále ještě jistí, že kravám stačí pouze voda z napáječky…?

Díky některým našim produktům od TechMix máte možnost pomoci dojnicím v obdobích největší dehydratace, jako jsou okoloporodní období, v čase onemocnění a vysokém tepelném stresu:

  • Bovine BlueLite Lick Block je krmný liz, obsahující mimo minerálů navíc ještě energii a elektrolyty. Je vhodným produktem pro použití v sekcích před porodem, v rozdoji a u nemocných krav
  • BlueLite Transition Pellets pro komplexnější zajištění prevence dehydratace. Kombinace elektrolytů a probiotik po komplexní péči bez kompromisů.

 

Jako MTS věříme, že pro využití plného potenciálu špičkové genetiky World Wide Sires, kterou od nás používáte, je nutné se také o tato zvířata špičkově postarat. Permanentně se zvyšující užitkovost dojnic je stále více podmíněna kvalitním odchovem telat a jalovic a současně vyžaduje mnohem kvalitnější a komplexnější péči a výživu po otelení, než jakou nabízely standardní a dosavadní postupy. Kombinace produktů WWS a TechMix je zaručenou cestou dopředu. Cestou, jejíž efekt je odzkoušen a každý den prověřován v nejnáročnějších podmínkách vysokoužitkových chovů na celém světě.

  

Autor: Ing. Tomáš Novotný

Zpět na články