Průjmová onemocnění telat. Komplexní řešení pomocí kompletního protokolu

Úvod

Průjmová onemocnění telat jsou v současnosti jedním z nejčastějších problémů, se kterými se potýkají chovatelé mléčného i masného skotu po celém světě. Uvádí se , že více jak 60 % úhynů všech neonatálních telat do dvou měsíců věku je zapříčiněno přímým důsledkem průjmu. Ačkoliv je neúčinnějším řešením dosažení optimálních hygienických podmínek pro novorozená telata, tak přesto ani u těch nejlepších chovů se není možné průjmům zcela vyhnout. Z toho důvodu je nutné, aby ošetřovatelé měli po ruce komplexní a efektivní protokol produktů pro boj s tímto onemocněním.

Během prvních dnů a týdnů života se telata potýkají se spoustou výzev a změn, které mohou jednoduše vyústit v průjmové onemocnění. V praxi se chovatelé běžně setkávají několikrát do roka s vlnami průjmových onemocnění, u kterých ale není možné obvykle vysledovat přímou návaznost na jeden jediný faktor. V naprosté většině případů je spouštěcím faktorem kombinace stresorů, které navýší infekční tlak prostředí na takovou úroveň, kterou imunitní obrana telat již nemůže zvládnout. Toho okamžitě využijí patogeny k přemnožení a manifestaci onemocnění. I samotných stresových okamžiků jen během prvních 2 měsíců života není rozhodně málo – průběh otelení, přechod z mleziva na mléko, odstav od mléka, veškeré zootechnické i veterinární zákroky apod. Při každém oslabení imunity mají škodlivé mikroorganismy lepší podmínky pro svůj růst a rozvoj.

Co a jak způsobuje průjmy?

V naprosté většině případů jsou průjmy způsobeny působením patogenních organizmů (bakterie, viry, prvoci), které se v důsledku snížené imunity a vhodného prostředí v trávicím traktu byly schopny výrazně přemnožit. Ačkoliv zdravý, dospělý jedinec má mnoho obranných mechanizmů pro boj proti různým infekcí, tak imunitní obrana neonatálních telat je stále velice omezena a riziko vzniku onemocnění je mnohem vyšší. Jedna forma obrany je přirozeně kyselé prostředí v žaludku, které výrazně omezuje průchod patogenů do tenkého střeva, kde dochází k samotnému trávení. Infekční tlak je ale občas tak silný, že k rozvoji průjmového onemocnění přesto dojde. Ať už z důvodu nárůstu pH (alkalóze) ve slezu, což umožní průnik škodlivých organizmů (Salmonella, Clostridium, Rotavirus, Kokcidie, Cryptosporidium atp.) nebo díky výraznému přemnožení bakterií, které se již v malém měřítku ve střevech přirozeně vyskytují (např. E. coli).

Některé patogeny jsou dokonce schopny měnit princip funkce střevních buněk (enterocytů), které namísto absorpce tekutin do těla naopak z krve do střeva vylučují životně důležité živiny (chloridy, sodík) a také vodu. Takový nárůst objemu vysoce překračuje absorpční kapacitu tlustého střeva, což má za následek tzv. sekreční průjem. Jiné patogeny poškozují stěnu tenkého střeva a výrazně tak omezují vstřebávání elektrolytů a vody (tzv. malabsorpční průjem). Nehledě na druh patogenního organismu nebo jeho působení se průjmy vždy projevují ztrátami elektrolytů a vody, oslabují telata, která stále více omezují příjem krmiva. Telata s těžkými průjmy se tak dostávají do začarovaného kruhu, který bez vnější pomoci končí až úhynem. Charakteristickými následky průjmových onemocnění jsou dehydratace, silná iontová acidóza, elektrolytové abnormality, nízká hladina sodíku, zvýšená koncentrace draslíku a celková negativní energetická balance organismu. S přihlédnutím k těmto problémům je poté relativně jednoduché si definovat jednotlivé kroky, které bychom měli podniknout v boji s průjmovými onemocněními.

Sestavení efektivního protokolu

Ať už jsme byli schopni rozeznat průjem v jeho počátku, nebo již řešíme rozvinuté onemocnění, tak by logicky prvním krokem mělo být zamezení dalšího rozvoje patogenních organizmů, jejichž přemnožení je prvotním a hlavním problémem. Nejúčinnější a nejrychlejší léčbou těžkých případů je aplikace antibiotik, které s vysokou efektivitou usmrtí všechny organizmy v trávicím traktu. Problémem ale je, že antibiotika nejsou selektivní a včetně patogenů usmrtí ve střevech i přínosné, užitečné organizmy, které se výrazně podílí na trávení živin. Trvá tak poté mnohem delší dobu, než si telata svépomocí vytvoří zdravou střevní mikroflóru, vrátí se k požadovanému množství spotřeby krmiva a optimálním denním přírůstkům. Tomuto výraznému omezení u použití antibiotik se můžeme snadno vyhnout použitím extraktů oreganového oleje, který má přírodní antimikrobiální účinky. Oreganový olej je také možné zahrnout do protokolu jako účinnou prevenci proti zmnožení patogenů.

Z naší nabídky pro toto slouží Calf RENOVA, která pomůže řešit okamžitě příčiny průjmů, nikoliv pouze následky.

Jakmile se zbavil střevní trakt škodlivých organizmů, je na čase řešit následky průjmů – dehydrataci, metabolickou acidózu, abnormální hladiny minerálů a nedostatek energie. Orální elektrolyty jsou tradičně využívaným řešením pro doplnění ztrát tekutin, ke korekci acidobazické rovnováhy a abnormalit elektrolytů a k zajištění nutriční podpory, protože jsou poměrně levné a snadno aplikovatelné. V kvalitě komerčních orálních elektrolytů, které jsou dnes běžně k dispozici, je ale značná variabilita a existuje několik důležitých faktorů, které je třeba zvážit při výběru správného produktu. Současné znalosti naznačují, že orální elektrolyt musí splňovat následující čtyři požadavky: doplnění dostatečného množství sodíku pro korekci dehydratace; poskytnutí vhodných přenašečů (glukóza, acetát, propionát nebo gylcin), které zprostředkují absorpci sodíku a vody ze střev do těla; zdroj účinného alkalizačního činidla (acetát, propionát nebo bikarbonát) pro korekci acidózy; a nakonec doplnění energie. Při použití mnoha elektrolytů je také nutné omezit krmení mlékem – to je však proti všem doporučením odborníků na výživu telat!

Pro rehydrataci má MTS v nabídce 2 produkty s rozdílným zacílením aplikace:

Pro prevenci a mírnější průjmy jsou určeny BlueLite C HYDRATABS – šumivé, rozpustné a vysoce chutné tablety, které jsou vhodnou volbou pro každodenní použití podpory či prevence rehydratace. Pro případy středních a těžších průjmů slouží špičkový elektrolyt BlueLite REPLENISH, který prostřednictvím tekuté formy výrazně usnadňuje přípravu i aplikaci. Jedná se o bezkonkurenčně nejlepší produkt na trhu z hlediska kvality i ceny!

Posledním krokem protokolu je urychlení a podpora správného složení organizmů střevní mikroflóry. Zde slouží již celou řadu let různé produkty podporující zdravé a efektivnější trávení. Základní složkou většiny těchto produktů jsou probiotika – prospěšné, živé organizmy, které okamžikem podání kolonizují trávicí soustavu a podněcují k lepšímu trávení a růstu. Obnova složení gastrointestinálního traktu je poté mnohem rychlejší a umožňuje telatům snadnější rekonvalescenci po prodělání průjmového onemocnění. V naší nabídce tuto roli plní Calf PreRD, které svým složením odpovídá nejkvalitnější péči o telata. Tento produkt lze zvolit jako efektivní prevenci průjmů. Je prokázáno, že pravidelné přidávání probiotik u telat před odstavem urychluje tvorbu bachorových papil u rozvíjejících se předžaludků, což se projeví rychlejšími přírůstky, efektivnější konverzí krmiva a vyšší profitabilitou odchovu.

Nabízíme vám špičkový a komplexní protokol pro terapii průjmových telat. Vytvoření efektivního terapeutického protokolu je logickým a nejlepším přístupem k průjmovým onemocněním. Podávat telatům s omezenou funkčností střevního traktu elektrolyty nemůže nikdy mít stoprocentní přínos, dokud nezbavíme zvířata prvotní příčiny onemocnění, což je působení patogenů přímo ve střevech. Prvním krokem by mělo být obnovení zdravé střevní mikroflóry, která bude schopna zpracovat živiny a tekutiny. Teprve poté můžeme navázat kvalitním elektrolytem a v poslední řadě dodat zdroj probiotik pro rychlejší návrat k požadovaným příjmům krmiva a profitabilitě odchovu.

 

Jako MTS věříme, že pro využití plného potenciálu špičkové genetiky World Wide Sires, kterou od nás používáte, je nutné se také o tato zvířata špičkově postarat. Permanentně se zvyšující užitkovost dojnic je stále více podmíněna kvalitním odchovem telat a jalovic a současně vyžaduje mnohem kvalitnější a komplexnější péči a výživu o novorozená telata, než jakou nabízely standardní a dosavadní postupy. Kombinace produktů WWS a TechMix je zaručenou cestou dopředu. Cestou, jejíž efekt je odzkoušen a každý den prověřován v nejnáročnějších podmínkách vysokoužitkových chovů na celém světě.

 

Autor: Ing. Tomáš Novotný

Zpět na články