Tepelný stres u telat. I s omezenými prostředky se dá účinně pracovat

Úvod

Začíná léto, je teplo, slunce svítí a zima se zdá být už  dávnou minulostí. Možná se chystáte konečně vyrazit na pole a dohnat práce, které nebyly přes celou zimu možné. I během tohoto hektického období byste ale neměli zapomínat na to, že rostoucí teploty budou mít stále větší a větší vliv na vaše telata. Nebo si stále ještě myslíte, že pro ně tepelný stres nepředstavuje ohrožení?

Je prokázáno, že telata začínají pociťovat následky tepelného stresu již při 20 °C a reagují na něj snížením příjmu krmiva, vyššími potřebami energie a jsou více náchylná k rozvoji celé řady onemocnění. Zavést potřebná opatření ještě před tím, než vedra udeří, je efektivní cestou, jak omezit následky tepelného stresu, nebo dokonce se mu úplně vyhnout. A ne vždy musí být tyto kroky velkým zásahem do nákladů.

Šest základních bodů

  1. Změna orientace boxů

Dostatečný pohyb vzduchu je rozhodující pro prevenci tepelného stresu u telat. Maximalizuje proudění vzduchu přemístěním boxů tak, aby směřovaly směrem k převažujícímu větru a přesuňte je od čehokoliv, co by mohlo proudění větru blokovat – stáje, budovy, sklady atp. Vysoké teploty a zvýšený pohyb strojů na farmě (silážování) může zvednout velké množství prachu. Venkovní boxy by tak neměly být v blízkosti frekventovaných tras mechanizace , aby nedocházelo k přílišnému zatěžování respiratorního traktu telat přemírou prachu ve vzduchu či vědrech s vodou, mlékem nebo startérem.

  1. Dočasná změna podestýlky

Sláma je v chladnějším období optimální volbou pro podestýlku, jelikož větší délka částic udržuje telata lépe v teple. Avšak v obdobích, kdy teploty stoupají, už její využití přestává být ideální. Podestýlka na bázi krátkých částic (hobliny, plevy) zadržuje podstatně méně tepla. Při vysokých teplotách je vhodné přejít na podestýlku s malými částicemi, aby se u telat podpořil čas ležení v pohodlných, chladných podmínkách. Písek je také dobrou volbou, pokud je dostupný, avšak roste riziko zahřívání se, pokud je vystaven přímému slunci. Směřujte proto venkovní boxy na sever.

  1. Častější kontrola telat

Letní počasí si vyžaduje zvláštní pozornost pro telata. Nehledě na to, které pracovní činnosti u telat provádíte během jarních a podzimních teplot, zopakujte je během ještě jedenkrát navíc. Obvykle se to týká úkonů, jako je doplňování čerstvé vody nebo preventivní obchůzka telat. Tepelný stres může rychlé vést k dehydrataci, která u telat snižuje produktivitu. Dostatečné množství čerstvé vody je zásadní, takže jakmile teploty přesáhnou 20 °C, zvyšte počet doplňování vody. To samé platí i pro kontrolní obchůzky telat, kdy hledáme příznaky tepelného stresu. Taková telata intenzivně dýchají, mají zapadlé oční bulvy, suchý nos a pokleslé hlavy. Cílem je odhalení těchto příznaků dehydratace co nejdříve a okamžité nasazení orálního elektrolytu. V opačném případě následují zdravotní problémy a ztráty v přírůstcích hmotnosti.

  1. Úprava časů krmení

Snížený příjem krmiva je vcelku obvyklou reakcí telat na vysoké teploty. Časy krmení by tak měly být nastaveny na dobu, kdy ještě je (a nebo již je) chladnější vzduch. Telata budou přijímat krmivo ve větším množství a nemalou část stačí strávit ještě před nástupem vedra. Obzvláště kvalita mléka bude za chladnějších podmínek lepší a bude se pomaleji kazit. Věnujte pozornost množství příjmu startéru. Nepatrný pokles je během teplejšího počasí normální, ale výraznější propady indikují tepelný stres. Zvažte, zda by nebylo vhodné během extrémně teplých dnů zařadit navíc plošně jedno podání elektrolytu mezi krmeními mléka. Náklad navíc? Nikoliv – investice!

  1. Využití všemožné ventilace

Boxy pro telata mají větrací prvky z jediného důvodu. Podporují proudění a pomáhají úniku horkého vzduchu, aby se zabránilo tepelnému stresu. Ujistěte se, že jsou všechny ventilační prvky otevřené a nic nebrání výměně vzduchu. Otevřete zadní části budek, abyste maximalizovali pohyb vzduchu skrz box. Zadní otvory nabízejí další možnosti pro pohyb vzduchu. Pokud otevírání ventilačních prvků stále neposkytuje dostatečný pohyb vzduchu, zkuste nadzdvihnout zadní část boxů např. podstrčením pneumatiky pod zadní stěnu apod. Míra ventilace je velice důležitá i pro telata v krytých teletnících. Zajistěte přirozené proudění vzduchu otevřením dveří, závěsů atp. Funkční a seřízený systém větráků či technické ventilace je dnes na farmách, které chtějí dělat chov mléčných plemen profesionálně, samozřejmostí.

  1. Blokování UV záření

Ultrafialové (UV) záření poškozuje kvalitu plastů a je škodlivé i pro telata. Vzhledem k tomu, že je ale nemůžete vidět, tak jak víte, zda jsou vaše telata chráněna? Otestuje kvalitu materiálu boxů tím, že zasvítíte přes den baterkou přes plast a pokud klasické světlo projde, UV paprsky projdou také. Pokud je kvalita materiálu budek nevalná, zvažte nákup boxů s UV ochranou. Projeví se to nejen na životnosti boxů, ale především na ochlazení telat v nich.

Tepelný stres zažívají telata každý rok. Zaměřením se na malé detaily můžete výrazně pomoci zlepšení negativních dopadů. Dodržování správných kroků může udržet vaše telata v chladu a pohodlí celé léto.

 

Zdroj: Calf heat stress: The little things make the biggest difference. 2019. Progressive Dairyman. 

Překlad a doplnění: Ing. Tomáš Novotný

 

Rehydratace a doplnění hlavních živin při tepelném stresu se vyplácí

Koncept elektrolytové podpory telat během stresových událostí je v ČR ve své podstatě prozatím opomíjen. Většina chovatelů vnímá odchov mléčných telat jako vleklé období rostoucích nákladů, které za sebe začíná vydělávat až poté, co se jalovice poprvé otelí a produkuje mléko. Jakékoliv zvýšení nákladů na řešení „menších“ problémů se zdá jako zbytečné a na farmách se tak řeší obvykle sáhne do kapsy až v momentě, kdy je zdraví telat výrazněji ohroženo (nejčastěji průjmová a respiratorní onemocnění). Takto čistě ekonomické smýšlení má ale zásadní chybu – „nepočítá“ s tím, že jakékoliv snížení genetického potenciálu jalovic během odchovu nenávratně omezuje jejich budoucí mléčnou užitkovost. Všechny negativní efekty se kumulují a neexistuje pro ně zpětný mechanizmus nápravy. Na bezpočtu studií a pokusů bylo zcela jasně doloženo, že prodělání byť sebemenšího zdravotního problému má negativní vliv na mléčnou užitkovost v dospělosti. Stresových okamžiků během prvních dvou měsíců života je hned několik a pouze jejich bezchybné zvládnutí je příslibem plné profitability odchovu. Během každého stresového období omezují telata příjem vody a potravy, což má za následek dehydrataci a nedostatek hlavních živin. Orální elektrolyty jsou skvělou a velice levnou možností, jak telatům okamžitě poskytnou nezbytnou podporu a zajistit tak jejich plnohodnotný rozvoj.

BlueLite C HydraTabs jsou velice jednoduše použitelný elektrolyt ve formě šumivých tablet, které pro ošetřovatele telat představují výrazné úspory času i práce s rozmícháváním. Mimo nesmírně důležité vody obsahují hned několik energetických zdrojů a hlavních minerálů, které slouží k doplnění nedostatku tekutin a živin.

Investice do jakékoliv podpory telat během stresových událostí (ne pouze při průjmech) nezvyšuje náklady na odchov, ale naopak představuje cestu, jak předcházet rozvoji větších problémů, které se podepisují výrazně a nenávratně na profitabilitě odchovu, avšak především na zdravotním stavu jalovic a jejich budoucí užitkovosti.

Hlavní přínosy:

  • doplnění tekutin, energie a hlavních minerálů proti dehydrataci telat, která nastává vždy během stresových událostí (tepelný stres, přesuny, transporty, zákroky atp.)
  • šumivá a velice rychle rozpustná tableta šetří čas i práci ošetřovatelů telat
  • elektrolyt s vysokou chutností specielně vytvořenou pro mléčná telata
  • jednoduché a jasné dávkování bez nutnosti odměřování či složitého rozmíchávání

 

Zpět na články

Tags:
,