Vápník nad zlato. Nejdůležitější prvek tranzitního období, avšak nikoliv jediný

Vápník

Kalcium je jedním z nejdůležitějších prvků pro zdárné překonání tranzitní periody a bezproblémový nástup do vysoké laktace. Podrobné vysvětlení rozsáhlého metabolismu kalcia v těle by vystačilo na celý katalog. My se ale s čistým svědomím můžeme spokojit pouze s jeho nezastupitelnou rolí v obdobích porodu a produkce mléka. Postupně si tak vysvětlíme nejdůležitější funkce tohoto „zázračného prvku“.

Udává se, že zdravé krávě bez vysoké produkční zátěže v krvi přirozeně koluje 8-10 g vápníku. Tento prvek si organismus zvířete bere ze dvou různých zdrojů – z krmiva a z kostí. Ačkoliv můžeme množství kalcia v krmivu zvýšit v období nedostatku, neznamená to, že je možné vzniklý problém řešit pouze jednoduchou úpravou KD. Jednoduše řečeno – nedostatek není možné řešit nadbytkem. Překrmování vápníku vyústí v lepším případě pouze vyššími hladinami vyloučenými v moči a výkalech. V horším scénáři může dokonce dojít ke vzniku metabolického onemocnění způsobeného vysokým obsahem kalcia = hyperkalcémii, která způsobuje apatii, svalovou slabost a omezení trávení krmiva. V nejhorším případě ale způsobuje poruchy srdeční činnosti.V případě nedostatečného množství vápníku v krvi mluvíme naopak o hypokalcémii = mléčné horečce. Dle různých výzkumů je výskyt klinické hypoklacémie u multiparních krav až 10 či 20%. Ale pozor! Dokonce až 70 % krav zažívá subklinickou formu tohoto onemocnění, které na první pohled není tak výrazné, ale podílí se už na snížení imunity, zhoršení zdraví, produkce i reprodukce. Všechny krmné dávky obvykle obsahují dostačující hladiny vápníku. Proč tedy mají krávy tak velké problémy s jeho nedostatkem?

V první řadě – těsně před porodem putuje každý den zhruba 6-8 g kalcia do plodu. Když se vrátíme o pár odstavců zpět, spočítáme si rychle, že množství vápníku, které koluje kravám v krvi, je tímto téměř úplně vyčerpáno. Před samotným otelením se tak plemenice dostávají do mírné hypokalcémie. Role tohoto prvku je ale zásadní již při porodu, a to pro efektivní činnost hladké svaloviny, která má za úkol porodní kontrakce pro vypuzení telete (a následně i placenty) z porodních cest. Další velká spotřeba kalcia probíhá v gastrointestinálním traktu, kde hladká svalovina podporuje správné trávení skrze bezproblémovou motilitu bachoru a střev. Nedostatek tudíž výrazně omezuje efektivitu trávení, čímž snižuje produkci mléka. Samotné mléko je také obrovským odběratelem tělesného vápníku. Denně je 20 až 30 g spotřebováno pro produkci kolostra a mléka. Odkud bere zdravá kráva takové množství kalcia?

Malé množství vápníku se dostane do těla krmivem. Při takto vysokých nárocích na porod a rostoucí laktaci ale musí plemenice sáhnout do vlastních zásob, které se nacházejí v hlavním tělesném rezervoáru – kostech. Samotné ukládání vápníku do kostí a jeho následné zpětné využití je zdlouhavým a složitým procesem, který není možné nastartovat lusknutím prstu, ale plemenice se na něj musí postupně připravit již během období stání na sucho. V této fázi před porodem se doporučuje snížit hodnoty DCAD krmiva tak, aby okamžitě po porodu, s novou krmnou dávkou, byly krávy schopné zásobní vápník lépe využít. Dalším preventivním, jednoduchým a účinným krokem je okamžitě po porodu krávě aplikovat orálně zdroj vysokých dávek vápníku. Ať už prostřednictvím tekutých poporodních nápojů, které mají navíc obrovský rehydratační přínos nebo alespoň pomocí jednorázových bolusů. K správnému a co možná nejvíce efektivnímu využití zdrojů vápníku je ale naprosto klíčové, aby byl k dispozici ve stejné míře další minerál, který vstřebávání kalcia z velké části podmiňuje – a tím je hořčík.

Hořčík

Magnézium je naprosto esenciálním prvkem pro správné využití vápníku, který se v praxi běžně podává skrze bolusy, poporodní nápoje nebo drenče a působí jako prevence hypokalcémie (mléčné horečky). Téměř ve všech případech ale kalciové doplňky neobsahují žádný hořčík, což jejich efektivitu výrazně snižuje. Přidání magnézia zvyšuje využitelnost všech zdrojů vápníku (z krmiva, doplňků i tělesných zásob). Vzhledem k tomu, že hořčík si tělo krávy neumí skladovat (oproti např. vápníku), vzniká přímá závislost pouze na zdroje z krmiva a suplementů. Je tedy potřeba, ale byl v krmné dávce tento minerál dostatečně obsažen a musí být také součástí doplňků krmiva na bázi vápníku (nápoje, bolusy, pasty,…).

Draslík

Kalium hraje v celém tranzitním období velice důležitou roli. Čistě okrajově je potřeba zmínit riziko zkrmování krmné dávky o vysokém obsahu draslíku před otelením, jelikož příliš vysoký poměr tohoto minerálu může ohrozit využívání tělesných zásob vápníku okamžitě po otelení. Opět zde hraje důležitou roli již zmíněný poměr DCAD krmiva. Draslík je totiž, podobně jako vápník, kladně nabitý iont, které by v krmné dávce měly být v menšině oproti záporně nabitým iontům (např. sodík, chlor). Okamžitě po porodu se krmná dávka mění ve prospěch pozitivních iontů, což umožňuje efektivnější využívání vápníku z kostí.

Podobně jako platí u hořčíku – tělo dojnice si neumí tento minerál skladovat ve formě zásob a je tak zcela závislé na krmivu.

Svoji hlavní roli však draslík hraje především v celkovém metabolizmu vody v těle a podporuje příjem vody – re-hydrataci. Řídí jako hlavní elektrolyt rovnovážné hospodaření vody vně a uvnitř buněk, pomáhá aktivnímu i pasivnímu přesunu živin do buňky a naopak odvádí odpadní látky jejího metablizmu. Každá kráva bez rozdílu před otelením omezuje příjem krmiva a vody, čímž začíná rychle se zvyšující dehydratace organizmu. Veliké množství vody poté plemenice ztrácí v průběhu samotného porodu a další ztráty rapidně rostou se zvyšující se produkcí mléka. Negativní efekty dehydratace mohou mít mnohem závažnější důsledky na zdravotní stav, než v porovnání s běžným metabolickým onemocněním. Výzkum ukazuje, že dostatečný příjem vody stimuluje apetit a množství přijatého krmiva. Okamžitý příjem velkého množství mnohdy funguje jako ta nejúčinnější prevence celé řady zdravotních problémů.

 

Autor: Ing. Tomáš Novotný

                                                                                                                         

Prevence hypokalcémie formou komplexního poporodního nápoje

 

Fresh Cow YMCP je komplexní krmný doplněk, který byl navržen specificky pro období té největší zátěže – po otelení, mastitidy, ketózy a další onemocnění, veterinární zákroky. Každá kráva před porodem omezuje příjem vody a sušiny, což znamená, že v momentu otelení se spolu s okamžitě nastupující laktací dostává do velice výrazného deficitu energie, hlavních živin a minerálů a především silné dehydratace. Právě toto období prvních několika dní po porodu je zcela kritické a rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Tedy zda dojnice zvládne bezproblémový přechod do vysoké laktace a nebo dojde k rozvoji celé řady metabolických onemocnění (ketóza, mastitida, metritida, dislokace slezu, mléčná horečky atp.), které mají všechny přímou návaznost na nedostatek energie a tekutin ve stresovém období. Základem úspěchu je co nejrychlejší nastartování samotného trávení v bachoru, které kravám dodává až 80 % veškeré energie trávením vlákniny. Z toho důvodu obsahuje každá dávka YMCP 30 miliard živých kvasinek – ne pouze glukózu či jiné zdroje jednoduché a krátkodobě využitelné energie, které se vyskytují v běžných konkurenčních produktech.

Hlavní přínosy:

  • obsahuje 30 miliard živých kvasinek pro okamžité nastartování bachorového trávení a stimulaci příjmu velkého množství krmiva hned po otelení
  • 60 g vápníku ve 4 různých formách pro rychlé i pomalé uvolňování – proti rozvoji hypoklacémie a mléčného ulehnutí
  • hořčík je zcela nutný pro aktivní vstřebávání a efektivní využití vápníku
  • elektrolyt draslík pro energetický metabolizmus, podporu příjmu tekutin a jejich udržení v těle
  • niacin posiluje funkci jater a slouží k prevenci ketózy
  • 20-30 litrů vody představuje pro vyčerpaný organizmus ten největší přínos
  • fermentační extrakty z Aspergillus oryzae aktivně blokují navázájí patogenů na střevní mikroklky
  • více zdrojů energie pro rychlé zásobení jejího nedostatku

 

Zpět na články