„Krkající a prdící krávy oteplují planetu…“ – Jak je to doopravdy s podílem živočišné výroby na změnách klimatu?

„Krkající a prdící krávy oteplují planetu…“ – Jak je to doopravdy s podílem živočišné výroby na změnách klimatu?

Ve veřejném prostoru se stále častěji setkáváme s útoky na živočišnou výrobu, které ovšem velice zřídkakdy stojí na pravdivých, faktických základech. Chovatelé jsou pod narůstajícím tlakem nejen laické veřejnosti, ale dokonce i zemědělsky zaměřených organizací a společností, které se ve vlastním, sobeckém zájmu snaží pouze udržet dobrý image. Názory odborníků jsou buď upozaděny a nebo dokonce zcela opomíjeny. Chovatelé nemají časovou kapacitu a nebo dostatek argumentů, aby mohli útokům efektivně čelit. Média se honí za senzacemi a obě strany v nich rozhodně nedostávají stejný prostor. Střední školy, univerzity a chovatelské svazy v tomto ohledu také bohužel selhávají, ačkoliv by to pro jejich budoucnost mělo být jasnou prioritou. Přesto máme v zahraničí i ČR odborné zdroje, odkud můžeme čerpat protiargumenty na obranu živočišné produkce. Zemědělství sehraje v blízké budoucnosti zcela zásadní roli v uživení rostoucí lidské populace. Prozatím si ale bohužel společnost spíše podkopává vlastní nohy…

Pro zobrazení klikněte níže na odkaz, po kterém se otevře článek v PDF.

Krkající a prdící krávy oteplují planetu…