Změny v odhadu plemenných hodnot v USA ( duben 2020): Úpravy, které přispějí ke změnám v pořadí býků

Změny v odhadu plemenných hodnot v USA ( duben 2020): Úpravy, které přispějí ke změnám v pořadí býků

V návaznosti na změny v PH, které s sebou v dubnu 2020 přinese změna báze (samostatný článek vysvětlující princip změny báze jsme publikovali dříve), a které by neměly přispět k většímu přeskupení pořadí býků, dojde i ke změnám, které budou mít bezprostřední vliv na pořadí býků v jednotlivých kritériích. Mezi ty nejvýznamnější patří úpravy selekčního indexu TPI.

 

Pro zobrazení klikněte níže na odkaz, po kterém se otevře článek v PDF.

 

Změny v odhadu plemenných hodnot v USA (duben 2020): Úpravy, které přispějí ke změnám v pořadí býků