Obtížnost porodů dcer býků v USA – Kde že nyní začínají ty obtížné?

Obtížnost porodů dcer býků v USA – Kde že nyní začínají ty obtížné?

V květnu došlo v USA k řadě změn v souvislosti se změnou báze a změnou v metodice kalkulace některých PH, došlo i k poměrně výrazné změně číselných hodnot u obtížnosti porodů. Kde je příčina těchto změn? Způsob hodnocení zůstal stejný (na podkladě hlášení chovatelů). U býka s vyšší hodnotu PH lze očekávat u jalovic vyšší výskyt takových porodů, u kterých bude potřeba nějaké dopomoci ošetřovatele.

 

Pro zobrazení klikněte níže na odkaz, po kterém se otevře článek v PDF.

 

Obtížnost porodů dcer býků v USA: Kde že nyní začínají ty obtížné?