Krmení okyseleného mléka: Proč, čím a jak? Komplexní přehled.

Krmení okyseleného mléka: Proč, čím a jak? Komplexní přehled.

Mléko je pro telata tou nejpřirozenější a nejvýživnější potravinou. Kombinace vyšší teploty a vysokého zastoupení živin ale představuje ideální podmínky i pro růst a množení bakterií. Jak velký je to problém? Při provedeném pokusu byl sledován počet koliformních bakterií (CFU) v čerstvě nadojeném mlezivu. Z počátečního počtu 100 000 CFU/ml došlo během 24 hodin při skladovací teplotě 23 °C k nárůstu na 18 000 000 CFU/ml. V případech, kdy mlezivo/mléko okamžitě nezkrmujeme či nezchlazujeme/nezmrazujeme, vystavujeme telata obrovskému zdravotnímu riziku a v podstatě zakládáme u telat na průjmové onemocnění. Jednou z možností prevence je okyselování mléka.

 

Pro zobrazení klikněte níže na odkaz, po kterém se otevře článek v PDF.

 

Krmení okyseleného mléka: Proč, čím a jak? Komplexní přehed.