Vztah mezi hodnotami lineárního popisu býků a výkonností krav v ČR

Vztah mezi hodnotami lineárního popisu býků a výkonností krav v ČR

Vlastnosti typu jsou hodnoceny s pomocí lineárního popisu. V rámci selekčních indexů pak hodnocení typu využíváme i jako prediktor pro ekonomickou výkonnost dojnice či naopak indikátor pro předčasnou brakaci, s přispěním vady exteriéru. V analýze jsme sledovali u souboru 796 prověřených býků v ČR míru efektu krajních variant projevu každé vlastnosti popisu na produkci (PHM), SB a plodnost dcer. Následně pak uvádíme složení dílčích indexů exteriéru a návod pro využití hodnocení typu při šlechtění vašeho stáda.

 

Pro zobrazení klikněte níže na odkaz, po kterém se otevře článek v PDF.

 

Vztah mezi hodnotami lineárního popisu býků a výkonností krav v ČR