Jaká BCS je ideální v době telení?

Jaká BCS je ideální v době telení?

Tradiční smýšlení o ideální kondici v době otelení bylo založeno na kondici zajištující dostatečné rezervy na vybalancování cesty k vysoké mléčné užitkovosti. Výzkumy za poslední roky však ukazují, že se tento koncept změnil. Na začátku laktace jsou obvykle dojnice v negativní energetické bilanci a jejich požadavky na množství energie a bílkovin, potřebné k udržení této produkce jsou vyšší, než jsou dojnice reálně schopny přijmout. Výsledkem je spotřebovávání vlastních tělesných rezerv, které vede ke ztrátám tělesné kondice („hubnutí“). Nízké skóre tělesné kondice, z pohledu reprodukce, je považováno za nevýhodu a spojováno se zhoršenou koncepcí. Zajištění mírné kondiční rezervy do startu laktace se dosud považovalo jako dobré manažerské rozhodnutí. Ve studiích okolo roku 2001 byla doporučována jako ideální BCS v době telení kondice mezi 3,25 až 3,75 bodu, s cílem neklesnout během rozdoje o více jak 1 bod. Ztráta do 0,75 BCS byla považována za ideální.
Jsou tato doporučení doopravdy a stále ideální? Pojďme se podívat na nejnovější poznatky studií o BCS v době otelení, ztrátě tělesné hmotnosti po otelení a jejich dopadu na reprodukci. Zvířata, která po otelení příliš hubnou, mají horší schopnost zabřezávání.

Pro zobrazení klikněte níže na odkaz, po kterém se otevře článek v PDF.

Jaká BCS je ideální v době telení – Nový pohled na optimální tělesnou kondici okolo porodu