Hodnoty PH obtížnosti porodů a přežitelnosti telat v USA se od srpna diametrálně změní.

Hodnoty PH obtížnosti porodů a přežitelnosti telat v USA se od srpna diametrálně změní.

V květnu došlo v USA k řadě změn v souvislosti se změnou báze a změnou v metodice kalkulace některých PH. Z pohledu chovatele došlo k poměrně výrazné změně číselných hodnot u obtížnosti porodů, směrem nahoru, což bylo překvapivé a paradoxní. Ačkoliv skutečné % obtížnějších porodů v praxi farem je 2–3 %, hodnoty PH stouply na 8–10 %. Příčiny jsme vysvětlili v jiném článku (otevře se po rozkliknutí), který najdete na našem webu www.mtssro.cz. Nebudu je znovu opakovat, uvedu jen závěrečné doporučení: „až do srpnových PH doporučujeme na jalovice jakéhokoliv býka s PH 8.2 či méně. U vyšších hodnot záleží na konkrétních parametrech vašeho odchovu a věku otelení jalovic. Pojďme se raději věnovat nové situaci.

Hodnoty PH obtížnosti porodů a přežitelnosti telat v USA se od srpna diametrálně změní.