Semináře 2024 (Mitloehner a Winnington, únor 2024)

Semináře 2024 (Mitloehner a Winnington, únor 2024)

Koncem února 2024 navštívil vůbec poprvé Českou republiku celosvětový odborník na problematiku zemědělství a jeho vlivu na klima a životní prostředí – prof. Frank Mitloehner z UC Davis v Kalifornii, ředitel UC Davis CLEAR Center. V rámci týdenní cesty přednášel na Mendelově univerzitě v Brně a České zemědělské univerzitě v Praze na téma „KRÁVY A EMISE – MÝTY A FAKTA”, kde rozebíral nejen možnosti, které farmáři mají pro zlepšení své uhlíkové stopy a udržitelnosti, ale především uvedl na pravou míru celou řadu nepravdivých tvrzení, které jsou se zemědělstvím spojovány.

Předřečníkem a dalším přednášejícím byl Steve Winnington, který pro účastníky rozebíral genetické a šlechtitelské postupy pro lepší efektivitu chovu skotu, a tím i snížení jeho produkce skleníkových plynů. Právě šlechtění je udáváno jako jedna z mála cest, která může mít největší pozitivní vliv na redukci tzv. enterického metanu, a který je produkován v trávicí soustavě přežvýkavců.

Součástí intenzivního týdne bylo i natáčení reportáže s Českou televizí na farmě Požáry (Statky ČZU), setkání se zástupci médií a moderovaná odborná diskuse v TV Zemědělec. Videozáznamy obou seminářů, stejně jako všechny mediální výstupy, najdete s odkazy na konci tohoto článku.

Na organizaci akce se vedle MTS podílely a patří jim poděkování:

World Wide Sires Ltd., Českomoravská společnost chovatelů, Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Český svaz chovatelů masného skotu. Stejně tak děkujeme MENDELU Brno a ČZU v Praze za poskytnutí prostor pro konání obou seminářů.

Pro zobrazení klikněte níže na odkaz, po kterém se otevře článek v PDF.

Semináře 2024 (Mitloehner a Winnington, únor 2024)